23. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

 

Z á p i s z 23. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 7. 12. 2010 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý

Přizvána: I. Němečková

 

Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 22. jednání komise 21. 9. 2010

2. Akreditace VTP v ČR dle žádostí o provedení akreditace v rámci 10. etapy

3. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

 

k bodu 1

– osvědčení o akreditaci předat po dohodě s ing. Josefem Kašparem, generálním ředitelem VZLÚ, a.s. na VH SVTP ČR

T: 9. 2. 2011

Z: P. Švejda, J. Lakomý

– ostatní závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

– k datu 7. 12. 2010 nepožádal o akreditaci žádný VTP v ČR

 

k bodu 3

– v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, část Akreditované VTP, na novém webu SVTP ČR (k dnešnímu dni je akreditováno 13 VTP; informace podána 83. výboru SVTP ČR a 30. jednání PT); další budou projednávány v souladu s kritérii a podmínkami 10. etapy na základě mailové žádosti představitelů dosud neakreditovaných VTP v ČR (zaslat mailem na: svejda@svtp.cz)

– podat VH SVTP ČR 9. 2. 2011 informaci o průběhu 10. etapy akreditace a přípravě kritérií pro 11. etapu akreditace (dle stavu k 31. 12. 2011) s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013

– další jednání komise se uskuteční 15. 3. 2011 (pozvánku rozeslat do 5. 3. 2011)

 

 

 

 

V Praze dne 17. 12. 2010

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...