83. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Z á p i s z 83. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 7. 12. 2010 v zasedací místnosti č. 213, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha

Přítomni: P. Švejda, J. Burčík, V. Hřiba, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, P. Janák, J. Klementová, D. Sobieská, J.  Lakomý,

Omluveni: R. Michalec, H. Nováková

 

Přizváni: I. Němečková, P. Porák

 

Program jednání:

1.      Kontrola plnění závěrů 82. výboru 21. 9. 2010

2.      Informace o programu PROSPERITA

3.      Závěry INOVACE 2010

4.      Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)

5.      Přijetí nových členů – Nupharo Park, a.s.; Industry Servis ZK, a.s.; Vědeckotechnický park Ústí nad Labem

6.      Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010

7.      Informace o činnostech a projektech SVTP ČR  od roku 2011

8.      Příprava VH SVTP ČR 9. 2. 2011

9.      Různé (přeregistrace domény SVTP ČR; VTP a rizikový kapitál).

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

 

Dohodnuté závěry

 

k bodu 1

– potvrdit dohodu o spolupráci SVTP ČR se SAPTI a zaslat panu Tkáčovi

T: 10. 12. 2010

Z: P. Švejda, I. Němečková

– připravit dohodu o spolupráci SVTP ČR s partnery v Polsku (projednat na VH SVTP ČR 9. 2. 2011)

T: 2. 2. 2011

Z: R. Michalec, P. Švejda

– ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Poráka o programu PROSPERITA s těmito nejdůležitějšími poznatky:

* výzva I – vydání všech rozhodnutí, kromě projektů Biopark Ostrava a Lounské strojírny

* výzva II – plné žádosti do 31. 12. 2010, začíná hodnocení projektů, pozornost věnována rozsahu užitných ploch jednotlivých VTP s optimem minimálně 3 tis. m2; zkvalitnit vybavení a zajistit kvalitní provoz VTP

* příprava výzvy III – po vyhodnocení výzvy II; bude projednáno na VH SVTP ČR 9. 2. 2011

* problémy, dotazy: odečet čistých příjmů, počet VTP v JMK a Zlínském kraji, „slučování“ VTP, zaměření ROP

* oceněna publikace Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2008 (příprava nové publikace 2011)

 

k bodu 3

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o 17. mezinárodním sympoziu s výstavou INOVACE 2010 (30. 11. – 3. 12. 2010) – závěry jednotlivých dnů včetně odkazů na prezentace a fotodokumentace jsou na www.aipcr.cz; nejdůležitější části prezentace:

* Mezinárodní spolupráce AIP ČR a SVTP ČR v rámci programu INGO (přednáška P. Švejdy v rámci odborné sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI dne 2. 12. 2010)

* prezentace SVTP ČR ve výstavní části INOVACE 2010 (5 posterů, publikace VTP v ČR vč. CD ROM; 1. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)

* přihlášky 3 inovačních produktů „Systém ENcontrol“ (ENcontrol, s.r.o. Losiná), „Drát CuFe“ (ITC-VÚK, a.s. Panenské Břežany) a „Drát CuCrTi“ (VÚK Panenské Břežany a.s.) do 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010 (přihlášený inovační produkt „CuCrTi“ získal jednu ze dvou Cen Inovace roku 2010)

 

k bodu 4

zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz; část Zprávy z regionů (potřeba informovat o podmínkách a výsledcích činnosti regionální sekce SVTP ČR – v součinnosti se zástupcem AIP ČR v kraji, www.aipcr.cz); doplnit chybějící informace – cílem je umístit do 31. 12. 2010 informace ve všech krajích

T: průběžně

Z: členové výboru SVTP ČR

 

k bodu 5

– výbor SVTP ČR schválil členství v SVTP ČR:

* NUPHARO PARK a.s., Praha 1 (zástupce organizace v SVTP ČR Milan Ganik)

* Vědeckotechnický park Ústí nad Labem (zástupce organizace v SVTP ČR Radek Honzátko)

* Industry Servis ZK, a.s., Zlín (zástupce organizace v SVTP ČR Zdeněk Latík)

* zaslat dopis s potvrzením členství a dalšími podmínkami

T: ihned

Z: I. Němečková

 

k bodu 6

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, řešitele projektu LA 336, o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2010

zaslat zhodnocení své činnosti ve 4. čtvrtletí 2010 s celkovým hodnocením roku 2010 a návrh hlavních cílů v rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2011 (tento projekt končí 31. 12. 2010; od roku 2011 ad 7

T: 13. 12. 2010

Z: členové výboru SVTP ČR,

zodpovědní za jednotlivé oblasti mezinárodní spolupráce

 

k bodu 7

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o navržené struktuře činností a projektů SVTP ČR od 1. 1. 2011, projednané ve výboru SVTP ČR 21. 9. 2010:

* projekt SPINNET, bude-li schválen

* funkce jednoho z garantů projektu Technologický profil ČR, řešený AIP ČR

* projekty členů SVTP ČR a účast SVTP ČR na jejich řešení (P. Švejda uvedl možné příklady účasti SVTP ČR v rámci připravovaných projektů jednotlivých VTP v ČR – cílem je dosáhnout synergického efektu v rámci působení Národní sítě VTP v ČR, jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných v tuzemském i mezinárodním měřítku)

* návrh výzkumných projektů SVTP ČR v oblasti VaVaI, v souladu s novými stanovami SVTP ČR, podpora přípravy projektů VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci tuzemských a mezinárodních programů VaVaI (např. KONTAKT, EUREKA, Eurostars, TIP)

 

k bodu 8

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě XXI. VH SVTP ČR 9. 2. 2011:

* místo konání: sál č. 319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

* programové zaměření:

++ dopolední část: „Národní síť VTP v ČR a podíl programu PROSPERITA na jejím dalším rozvoji“ (přizvat partnery SVTP ČR – potvrzena účast P. Poráka a P. Koláře; zástupce připravovaných projektů VTP)

++ odpolední část: XXI. VH dle stanov (VH není volební; schválení nových členů výboru SVTP ČR)

– zajistit programovou, organizační a ekonomickou přípravu

T: průběžně

Z: P. Švejda, I. Němečková

v součinnosti se členy výboru SVTP Č

k bodu 9

– členům výboru SVTP ČR byla předána publikace P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR, 2010, ISBN 978-80-87305-04-1 s výkladem

prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:

* v čísle 1/2011 – VTP Olomouc a VTP Mstětice

* v čísle 2/2011 – TIC ČVUT v Praze a VTP UTB ve Zlíně

* v čísle 3/2011 – PIP Havlíčkův Brod a VTP České Budějovice

* v čísle 4/2011 – BIC Brno a TP Chomutov

(rozsah cca 3 strany s 2 obrázky; zaslat mailem: svejda@svtp.cz)

T: dle uzávěrek ip tt

Z: ředitelé VTP

– J. Lakomý informoval o přeregistraci domény SVTP ČR a o jejích důsledcích

– v rámci projektu INGO LA 336 byl pořízen notebook Toshiba NB Portege R700-15J k zabezpečování činností s provozováním www.svtp.cz – převzal J. Lakomý

– další, 84. výbor SVTP ČR se uskuteční 15. 3. 2011 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213,

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 5. 3. 2011)

V Praze dne 10. 12. 2010

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings