49. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z jednání  49. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 11. 12. 2002 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Komárek, J. Naxera, P. Švejda, K. Bořecký, V. Hřiba, J. Lakomý

Omluveni: J. Chaloupka, P. Janák, K. Klusáček, J. Kunčický

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 48. výboru 2. 10. 2002
2. Informace z regionů
3. Účast SVTP ČR na INOVACE 2002,Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR. 3.-6.12.2002
4. Příprava XIII. valné hromady SVTP ČR
5. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR

– na jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR navrhnout a dále upřesnit podmínky pro provozování elektronického katalogu VTP SVTP ČR v rámci upravené domovské stránky SVTP ČR
T: 13. 1. 2003
Z: P: Švejda, J. Lakomý

– předložit návrh aktualizovaných strategických cílů, opatření a dalších kritérií SOP (podpora VTP v ČR)
T: 31. 12. 2002
Z: J. Naxera, K. Bořecký

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o možnosti VTP v ČR předkládat projekty bilaterální vědeckotechnické spolupráce s VTP ve Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku a SRN
T: průběžně (dle výzev MŠMT k podání projektů – www.msmt.cz)
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 2 – informace z regionu postupně předložili V. Hřiba, J. Lakomý, K. Bořecký, J. Naxera, P. Švejda a P. Komárek s těmito nejdůležitějšími závěry:
* úspěšná prezentace inovačního podnikání na MSV v Brně
* příprava účasti SVTP na MSV v roce 2003
* účast V. Hřiby na mezinárodní workshopu v Shanghaji (čínsko-česká spolupráce VTP)
* trilaterální spolupráce Dolní Bavorsko, Horní Rakousko, jižní Čechy (spolupráce VTP)
* příprava inovační strategie Estonska
* příprava projektů v rámci programů CBC a INTERREG III (připravit návrh na zařazení vybraných projektů v rámci mezinárodní vědeckotechnické spolupráce KONTAKT)
* spolupráce s bavorskými partnery – příprava portálu firem (zakládání RIC v Bavorsku)
* připravit návrh úpravy stanov SVTP ČR (právní subjektivita regionálních skupin SVTP ČR)
* negativní důsledky TOZ v činnosti ITC-VÚK Panenské Břežany
* překonání důsledků povodní v TP Řež
* nedořešená situace v IC IDOS Praha
* příprava VTP v Kladně a Ml. Boleslavi
* účast ředitele RRA střední Čechy J. Svítka na EUREGIA 2002 v Lipsku
* jednání s HK hl. m. Prahy o spolupráci
* příprava projektu VTP Praha
* příprava rámcové dohody o spolupráci SVTP ČR s HK ČR (VTP, transfer technologií)

k bodu 3
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR na INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR ve dnech 3. – 6. 12. 2002

k bodu 4
– XIII. valná hromada SVTP ČR se uskuteční v pondělí 20. 1. 2003 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 319 (3. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 s tímto navrženým programem:

1. část – seminář (pozvat nám. ministra průmyslu a obchodu V. Srbu, místopředsedu RVV M. Janečka a další)
* zkušenosti z přípravy a provozování VTP a zkušenosti inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP (Plzeň, Most, Ostrava, Brno a Olomouc)

2. část – valná hromada (program dle stanov)

– rozeslat pozvánky na jednání VH
T: 6. 1. 2002
Z: P. Švejda, I. Němečková
* následně umístit pozvánku na web
Z: J. Lakomý

k bodu 5
– umístit na webu SVTP ČR standardní smlouvu s CESNET
T: 16. 12. 2002
Z: J. Naxera, J. Lakomý

– připravit informace o součinnosti s ADT, spolupráci s ČLR a o jednání VH do 1. čísla časopisu ip&tt v roce 2003
T: 7. 2. 2002
Z: K. Bořecký, V. Hřiba, P. Švejda

– v součinnosti se členy výboru SVTP ČR zajistit financování projektu INGO SVTP ČR v roce 2002 (do 20. 12. 2002), oponenturu projektu (do 31. 1. 2003) a přípravu projektu INGO SVTP ČR na období 2003 – 2005 (dle podmínek vyhlášených MŠMT)
Z: P. Švejda

– zaslat MPO (V. Polák) podklady o SVTP ČR do „Podpora podnikání 2003“ – s využitím odkazu na web SVTP ČR, část Katalog VTP SVTP ČR
T: 20. 12. 2002
Z: P. Švejda, I.Němečková
– „Rezoluci Dortmund – 16. – 18. 11. 2002“ umístit na web SVTP ČR (Č, A)
T: 3. 1. 2003
Z: P. Švejda, J. Lakomý

– další, 50. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 19. 3. 2003 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 7. 3. 2003)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 17. 12. 2002

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...