109. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Z á p i s ze 109. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne 6. 2017 v salonku Opal A hotelu Angelo, U Prazdroje 6, Plzeň

Přítomni:  P. Švejda, M. Burian, J. Klementová, J. Lakomý, V. Veselý, O. Zezulák

Omluveni: P. Antošová, J. Burčík, J. Herinek, P. Janák, P. Konečný

Přizváni: I. Němečková

Hosté: J. Černý, R. Čumpelík, J. Rous, O. Cempírek, J. Bouma.

Více zde

Mohlo by se vám líbit...