45. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Z á p i s ze 45. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 9. 12. 2014 v místnosti 336, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 44. PT 23. 9. 2014
  2. Stav NS VTP v ČR
  3. Různé

             Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.  

Zápis z jednání Projekttým 091214

Mohlo by se vám líbit...