39. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

 Z á p i s z 39. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 9. 12. 2014 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 38. elektronického jednání AK 23. 9. 2014
  2. Žádosti VTP o akreditaci VTP v ČR v rámci 12. etapy
  3. Různé

 

Jednání řídil předseda komise P. Švejda.

Zápis z jednání Komise pro akreditaci 091214

Mohlo by se vám líbit...