1. jednání autorského kolektivu k přípravě publikace Vědeckotechnické parky v ČR

Zápis z 1. jednání autorského kolektivu k přípravě publikace Vědeckotechnické parky v ČR

konaného dne 31. 7. 2008 v kanceláři č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, P. Kolář, J. Lakomý, R. Schmidt

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Návrh česko/anglických textů o VTP v ČR
2. Další přílohy (dle osnovy)
3. Různé

Jednání řídil vedoucí autorského kolektivu P. Švejda.

V úvodu zhodnotil dosavadní postup přípravy publikace schválené na mezinárodní poradě ředitelů VTP ve Zlíně a Teplicích nad Bečvou ve dnech 5. – 6. 6. 2008.
Dne 20. 6. 2008 požádal členy výboru SVTP ČR o zaslání připravených pokynů k charakteristice jednotlivých VTP ředitelům VTP, kteří jsou v jejich působnosti (akreditované VTP, další provozované VTP a VTP v rámci Prosperita I). Kromě D. Sobieské a M. Dittricha nezaslali ostatní členové výboru SVTP ČR informaci o tom, kterým ředitelům VTP tyto pokyny rozeslali.

P. Švejda informoval členy AK o zaslané žádosti o poskytnutí příspěvku na sazbu, grafiku a tisk publikace Miroslavu Elfmarkovi, řediteli sekce strukturálních fondů MPO a o kladném vyřízení této žádosti.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– členové AK vzali na vědomí informaci P. Švejdy o dosud zaslaných textech (uzávěrka 31. 7. 2008):
* akreditované VTP (s předpokladem akreditace VTP v rámci Prosperita I)
+ TC Hradec Králové
+ VTP UP Olomouc
+ VTP UTB Zlín
+ VTP Ostrava
+ CTTV-INOTEX, Dvůr Králové n.L.
+ TIC Zlín
+ VTP a PI Řež

* další provozované
+ PI Vsetín
+ Jihočeský VTP Č. Budějovice

* zaslané podklady, které neodpovídají pokynům
+ BIC Plzeň
+ TechnoPark Pardubice

– oslovit ředitele VTP umístěných v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, kteří nezaslali údaje o svých VTP do publikace (tyto údaje zaslat obratem, nejpozději do 4. 9. 2008)
T: 1. 8. 2008
Z: P. Švejda, I. Němečková

– oslovit zástupce VTP v rámci Prosperita I – zaslat pokyny a vyžádat podklady do publikace do 4. 9. 2008
T: 6. 8. 2008
Z: P. Kolář

– v součinnosti s řediteli VTP, kteří zaslali podklady připravit tyto podklady k sazbě (totéž u nově zaslaných podkladů); se zástupci všech VTP upřesnit mezinárodní spolupráci těchto VTP (země, partner)
T: do 9. 9. 2008
Z: J. Lakomý, P. Janák

– do publikace budou zařazeny akreditované VTP, další provozované VTP a VTP v rámci Prosperita I, které budou k datu uzávěrky (15. 10. 2008) v kolaudačním řízení

– VTP v rámci Prosperita I, které zahájí provoz do 31. 8. 2008, budou plnit akreditační podmínky, umístí o sobě informaci v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR a požádají mailem (svejda@svtp.cz) o akreditaci (dokumentace k akreditaci je umístěna v el. katalogu), budou projednány v akreditační komisi SVTP ČR 23. 9. 2008

k bodu 2
– členové AK vzali na vědomí informaci P. Švejdy o způsobu zpracování části publikace „Další přílohy“:
* A. Společnost vědeckotechnických parků ČR (úkoly, cíle)
* B. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR (multi – a bilaterální, přehled)
* C. Technologický profil ČR (přehled částí databáze; VTP)
* D. Program KONTAKT (dtto INFO KONTAKT 2008)
* E. Systém inovačního podnikání v ČR (aktuální „pavouk“)
* F. Regionální inovační infrastruktura (hlavní subjekty; zkušenosti AIP ČR a ČARA)

k bodu 3
– další, 2. jednání autorského kolektivu se uskuteční 11. 9. 2008 od 10 hodin v kanceláři č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1; budou projednány konečné texty o VTP v ČR a texty obsahové části publikace včetně příloh a literatury

(pozvánky nebudeme rozesílat)

v Praze dne 1. 8. 2008
zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...