12. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 12. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 2. 10. 2002 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 11. jednání projektového týmu 26. 6. 2002
2. Aktualizované údaje v elektronickém katalogu VTP
3. Podklady pro projekt ESPIC
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– nedaří se doplnit údaje o provozovaných VTP v ČR v rámci elektronického katalogu VTP v ČR; předložit opatření na jednání výboru SVTP ČR
T: 11. 12. 2002
Z: P. Švejda

– zkvalitnit plnění úkolů SVTP ČR v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a v rámci programu AIP ČR INOVACE XXI

k bodu 2
– doplnit aktualizované údaje do elektronického katalogu VTP SVTP ČR
T:do XIII.valné hromady SVTP ČR
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 3
– do termínu splnění úkolu ad 2 není možné dokončit podklady k projektu ESPIC

k bodu 4
– dokončit přípravu nové koncepce webu SVTP ČR
T: 11. 12. 2002
Z: J. Lakomý, P. Švejda

– další, 13. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 11. 12. 2002. Bude projednána nová koncepce webu SVTP ČR a kontrola Elektronického katalogu VTP v ČR
Z: P. Švejda

V Praze dne 16. 10. 2002

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...