16. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 16. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 1. 10. 2003 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 15. jednání projektového týmu 17. 6. 2003
2. Hodnocení www.svtp.cz za období 1. 1. – 30. 9. 2003 a úkoly do valné hromady SVTP ČR 24. 1. 2004
3. Návrh nových anket SVTP ČR
4. Elektronický katalog VTP v ČR (podklady pro 7. etapu akreditace)
5. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

– přetrvávají nedostatky při zabezpečování aktualizace údajů v el. katalogu VTP v ČR; doplnit chybějící údaje
T: ihned
Z: ředitelé VTP v ČR

– umístit informace o vyhodnocení obou stávajících anket (mezinárodní spolupráce SVTP ČR, porada ředitelů VTP v ČR) na web SVTP ČR
T: 8. 10. 2003
Z: J. Lakomý

k bodu 2

– provést aktualizaci údajů umístěných na web SVTP ČR
T: 20. 10. 2003
Z: J. Lakomý

– umístit aktuální informace „projekt INGO SVTP ČR“ a „Akreditace VTP v ČR“ (připraví P. Švejda)
T: 20. 10. 2003
Z: J. Lakomý

k bodu 3

– připravit anketu „kontrola údajů o VTP v elektronickém katalogu“
T: 13. 10. 2003
Z: redakční rada webu SVTP ČR

k bodu 4

– předat aktuální údaje o VTP v ČR a inovačních firmách v nich umístěných do Technologického profilu ČR (manažerovi projektu TP ČR AIP ČR J. Štikovi)
T: 8. 10. 2003
Z: J. Lakomý

– informace o VTP umístěné na web SVTP ČR a aktualizované k 31. 12. 2003 budou použity na jednání akreditační komise

k bodu 5

– členové projektového týmu posoudili plnění úkolů SVTP ČR od VH SVTP ČR uskutečněné v roce 2000 v Ostravě a doporučili výboru SVTP ČR na jeho posledním jednání 10. 12. 2003 před VH SVTP 24. 1. 2004 projednat podíl členů SVTP ČR, členů orgánů a komisí na plnění úkolů SVTP ČR za období od roku 2000 a do roku 2008

– další, 17. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 10. 12. 2003
Z: P. Švejda

V Praze dne 3. 10. 2003

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...