19. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Zápis z 19. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 8. 12. 2009 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

Přítomni: P. Švejda V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 18 jednání komise 17. 3. 2009
2. Aktuální stav počtu akreditovaných VTP
3. Akreditace nových VTP v rámci 9. etapy
4. Příprava 10. etapy akreditace dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 (průběžná akreditace)
5. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k dnešnímu datu je 26 akreditovaných VTP (z toho 1 VTP v SR – VTP Žilina)

k bodu 3
– k dnešnímu dni nepodal žádný VTP žádost o akreditaci v rámci 9. etapy akreditace

k bodu 4
– 10. etapa akreditace VTP v ČR bude zahájena dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 (tato etapa bude následně probíhat průběžně, vzhledem k postupnému dokončování podmínek pro akreditaci VTP v rámci programu PROSPERITA II)

Kritéria pro akreditaci s hlavními cíli:
* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel
* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální počet 5 inovačních firem)
* transfer technologií (uvést příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)
* výchova k inovačnímu podnikání (uvést formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)
* kvalitní technické a poradenské služby (uvést výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)
* aktivní součást inovační infrastruktury (uvést jakou roli v rámci regionální inovační infrastruktury VTP plní)
* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR

k bodu 5

– další jednání komise se uskuteční 26. 1. 2010 v kanceláři č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

V Praze dne 10. 12. 2009
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...