20. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Zápis z 20. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 26. 1. 2010 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý
Omluven: P. Janák
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 19. jednání komise 8. 12. 2009
2. Akreditace VTP v ČR dle žádostí o provedení akreditace v rámci 10. etapy v pořadí dle přihlášení:
*17. 12. 2009: TIC Zlín
*20. 12. 2009: CTTV Dvůr Králové n.L.
* 6. 1. 2010: TC Hradec Králové, VTP Rumburk
* 7. 1. 2010: BIC Plzeň, VTP UP Olomouc
* 8. 1. 2010: VTP UTB Zlín, VTP a PI Řež
*13. 1. 2010: IC Havlíčkův Brod, Jihočeský VTP České Budějovice, BIC Ostrava, ITC-VÚK Panenské Břežany
3. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1 – závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– členové komise se ve své práci v rámci 10. etapy akreditace řídí kritérii pro akreditaci VTP v ČR, schválenými na 19. jednání komise dne 8. 12. 2009

– k datu 13. 1. 2010 požádalo o akreditaci 12 VTP v ČR; tyto žádosti byly projednány s těmito závěry:
* TIC Zlín – schválena akreditace
* CTTV Dvůr Králové nad Labem – schválena akreditace
* TC Hradec Králové – schválena akreditace
* VTP Rumburk – projednání odloženo, prověřit plnění kritérií na místě
Z: P. Švejda, M. Sedlár

* BIC Plzeň – schválena akreditace
* VTP UP Olomouc – schválena akreditace
* VTP UTB Zlín – projednání odloženo, prověřit plnění kritérií na místě
Z: V. Hřiba, M. Manová

* VTP a PI Řež – projednání odloženo, doplnit údaje v části charakteristika v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR
Z: J. Lakomý, J. Rous

* IC Havlíčkův Brod – schválena akreditace
* Jihočeský VTP České Budějovice – schválena akreditace
* BIC Ostrava – schválena akreditace
* ITC-VÚK Panenské Břežany – projednání odloženo, doplnit údaje v části charakteristika a údaje o inovačních firmách v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR
Z: P. Švejda, S. Rous

– ze stávající části elektronického katalogu VTP SVTP ČR Akreditované VTP přesunout tyto VTP do části Další provozované VTP
T: 27. 1. 2010
Z: J. Lakomý

* do části Akreditované VTP postupně umísťovat VTP (z dnešního jednání 8 akreditovaných VTP)
T: průběžně
Z: J. Lakomý

– příprava a tisk 8 osvědčení o akreditaci
T: 5. 2. 2010
Z: I. Němečková

– osvědčení o akreditaci předat na valné hromadě SVTP ČR
T: 10. 2. 2010
Z: P. Švejda, J. Lakomý

k bodu 3

– další jednání komise se uskuteční 16. 3. 2010 v kanceláři č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

V Praze dne 26. 1. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...