Pozvánka na jednání XX. valné hromady SVTP ČR dne 10.2.2010

Pozvánka na jednání XX. valné hromady SVTP ČR dne 10.2.2010

Vážená paní,
Vážený pane,

v souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zvu na jednání XX. valné hromady. Uskuteční se ve středu 10. února 2010 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 319 (3. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání XX. valné hromady:

9.30 – prezence účastníků

I. část – veřejná
moderuje Ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR

10.00 – Dvacet let SVTP ČR
– Národní síť VTP v ČR; 10. etapa akreditace; mezinárodní spolupráce SVTP ČR
Pavel Švejda
– Poznatky a doporučení k programu PROSPERITA II, nové projekty
Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Petr Kolář, CzechInvest
– Předání osvědčení o akreditaci VTP nově akreditovaných VTP
Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý

12.00 – diskuse

12.30 – 13.00 přestávka (občerstvení)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR
moderuje Ing. Jaroslav Lakomý

13.00 – 1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XIX. valné hromady 11. 2. 2009
Pavel Švejda
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2009
Pavel Švejda
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR
doc. Ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2010
Pavel Švejda
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr

Předpokládaný závěr v 15.00 hodin.

Prosím o potvrzení účasti (e-mail: svejda@svtp.cz) do 5. 2. 2010.

Těším se na Vaši aktivní účast

doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. v. r.
prezident

Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR a hostům XX. valné hromady SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...