59. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 59. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 23. 3. 2005 v zasedací místnosti č. 220, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, K. Bořecký, J.Chaloupka, P. Komárek, J. Lakomý

Omluveni: J. Barabáš, R. Fedorek, P. Janák, J. Klementová, H. Štoselová

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 58. výboru SVTP ČR 8. 12. 2004
2. Závěry XV. valné hromady SVTP ČR 19. 1. 2005
3. Informace z regionů – příprava projektů v rámci programu PROSPERITA
4. Příprava publikace „15 let SVTP ČR“
5. Zabezpečení projektu INGO SVTP ČR v roce 2005
6. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR
– Business Centrum Litvínov ukončil činnost VTP a členství ve SVTP ČR k 7. 2. 2005 na základě rozhodnutí Města Litvínova; byl vyřazen z elektronického Katalogu VTP SVTP ČR
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace P. Švejdy o struktuře 12. mezinárodního sympozia INOVACE 2005 včetně doprovodných akcí :

Úterý, 29. 11. 2005
10.00 Úvodní plenární zasedání
16.00 Vernisáž výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 07
19.00 Setkání účastníků INOVACE 2005

Středa, 30. 11. 2005
10.00 Mezinárodní spolupráce ve VaV
15.00 Rusko-české technologické fórum
19.00 Setkání se zahraničními účastníky INOVACE 2005

Čtvrtek, 1. 12. 2005
10.00 Programy průmyslového výzkumu a vývoje v ČR a v Evropě
13.00 Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě

Pátek, 2. 12. 2005
11.00 Předání ocenění v rámci 10. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2005
14.00 Jednání orgánů AIP ČR

– Oponentura projektu INGO SVTP ČR se uskutečnila 31. ledna 2005, oponentní rada přijala výsledky řešení projektu s tím, že průběh a řešení projektu odpovídají cílům projektu stanoveným v jeho zadání pro rok 2004, tj. spolupráce s partnery na multilaterální úrovni (IASP, SPICE, EBN), elektronické propojení SVTP ČR se zahraničními partnery a bilaterální úrovni (součinnost s asociacemi VTP ve V. Británii, SRN, Francii, ČLR, Rakousku, Slovensku, Ruské federaci, Polsku a Itálii) a účast na vybraných jednáních a workshopech, cílů public relations v uvedených oblastech včetně zajištění financování projektu a potřebných kontrolních zpráv

– porada ředitelů VTP v ČR se uskuteční ve dnech 29. – 30. 9. 2005 v Rajeckých Teplicích u Žiliny, SR

– výzva k podávání návrhů projektů česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT; možnost přihlášení projektů dvoustranné spolupráce VTP v ČR a VTP v SR
T: 10. 6. 2005
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– úkoly jsou průběžně plněny

k bodu 3
– členové výboru SVTP ČR analyzovali dosavadní zkušenosti z umisťováním informací o přípravě a provozování VTP v jednotlivých krajích (regionech) a schválili postup pro umisťování těchto informací na domovské stránce SVTP ČR (www.svtp.cz) takto:
* umístit informaci – seznam jednotlivých krajů podle abecedy
T: 30. 3. 2005
Z: J. Lakomý

* informace o aktivitách v jednotlivých krajích (VTP, partneři, infrastruktura, konference, výstavy, aj.) zasílat e-mailem (lakomy@svtp.cz); J. Lakomý bude tyto informace průběžně umisťovat „do krajů“
T: průběžně (vyhodnocování k datu jednání výboru SVTP ČR
Z: členové výboru SVTP ČR
++ odpovědnost členů výboru za jednotlivé kraje a zasílání informací z těchto krajů:

Pavel Švejda – Středočeský

Hana Štoselová – Olomoucký, Zlínský

Jaroslav Lakomý – Jihočeský

Josef Barabáš – Moravskoslezský

Karel Bořecký – Karlovarský, Ústecký

Radoslav Fedorek – hl. m. Praha

Jaroslav Chaloupka – Jihomoravský, Vysočina

Petr Janák – Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

Jana Klementová – Plzeňský

– informace z regionů postupně předložili J. Chaloupka, K. Bořecký, J. Lakomý a P. Švejda
s těmito nejdůležitějšími závěry:
* příprava projektů v rámci programu PROSPERITA v Jihomoravském kraji
* příprava projektu Mezinárodní technologické centrum Brno; spolupráce s ČLR a dalšími partnery
* příprava rozšíření inkubátoru v Kopistech u Mostu
* příprava technologického inkubátoru ve VÚAnCH, Ústí nad Labem
* společný VTP ČR/SRN, vztahy v rámci programu INTERREG IIIA
* možnosti programu EQUAL pro další rozvoj VTP
* možnosti přípravy klastru „skláři“ (TUL)
* vznik Jihočeské agentury pro rozvoj inovačního podnikání, o.p.s., České Budějovice
* příprava projektu VTP v Českých Budějovicích, Čtyři Dvory
* rozvoj TIC Třeboň a AUC Nové Hrady
* rozvoj ITC-VÚK Panenské Břežany

k bodu 4
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy, vedoucího autorského kolektivu, o aktuálním stavu přípravy publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“ s těmito závěry:
* platí I a II část osnovy dle návrhu z 18. 10. 2004

* bude upravena III část osnovy – Přílohy; projednat úpravy této části v autorském kolektivu (K. Bořecký, J. Chaloupka, P. Komárek, J. Lakomý, P. Švejda)
T: 13. 4. 2005
Z: P. Švejda

– pozvat ředitele VTP v ČR na konferenci „Inovace a technologie v rozvoji regionů, 20. 4. 2005, Brno s cílem potvrdit rozsah informací o jednotlivých VTP do publikace
T: ihned
Z: P. Švejda, I. Němečková

– předat publikaci do sazby (do 13. 7. 2005), korektura a náhled (25. 8. 2005), vytištění publikace (6. 9. 2005)

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace P. Švejdy, řešitele projektu LA 200 INGO SVTP ČR o zajišťování úkolů v roce 2005:

– odpovědnost členů výboru SVTP ČR za plnění jednotlivých částí projektu a za součinnost s zahraničními partnery SVTP ČR:
Pavel Švejda – SPICE; Francie, Slovensko, Ruská federace
Hana Štoselová – Itálie
Jaroslav Lakomý – Rakousko (Horní Rakousko, Dolní Bavorsko)
Josef Barabáš – Polsko
Karel Bořecký – SRN
Jaroslav Chaloupka – ČLR, Rakousko, Itálie
Jana Klementová – V. Británie
Pavel Komárek – EBN, IASP
– účast na kongresu EBN a IASP, 18. – 21. 5. 2005, Nantes
Z: P. Komárek

* zaslat e-mailem (svejda@svtp.cz) návrh své účasti na jednání s výše uvedenými zahraničními partnery SVTP ČR v roce 2005 včetně návrhu rozpočtu
T: ihned
Z: členové výboru SVTP ČR

++ odsouhlasit účast na výše uvedených jednání včetně financování
T: 15. 4. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 6
– v rámci přípravy Národní inovační politiky není důsledně používán termín VTP
– umístit anketu „15 let SVTP ČR“ na web SVTP ČR s možností vyplňování a zasílání e-mailem
T: ihned
Z: J. Lakomý
– ve dnech 28. – 29. 4. 2005 se uskuteční v Praze mezinárodní konference SEI „Konkurenceschopnost – inovace – lidské zdroje:střední Evropa v globální perspektivě“
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí písemnou informaci P. Komárka o přípravě „World Alliance of Science Parks, Technopoles and innovation-based Business Incubation Associations (WASPIBIA) a možnostech spolupráce SVTP ČR při zahájení její činnosti s těmito závěry:
* rozeslat členům výboru SVTP e-mailem aktuální informaci o WASPIBIA
Z: P. Komárek
* zaslat stanovisko k účasti SVTP ČR v rámci WASPIBIA (e-mail: svtp@svtp.cz)
T: do 10 dnů po obdržení e-mailové informace
Z: členové výboru SVTP ČR

– výbor SVTP ČR pověřil projektový tým NS VTP v ČR prováděním akreditace VTP v ČR
– členové výboru SVTP ČR obdrželi přihlášky do 10. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2005 (jsou umístěny rovněž na www.aipcr.cz)
– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2005: 15. 6., 29. 9., 7. 12.

– další, 60. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 15. 6. 2005 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 6. 6. 2005)
Z: P. Švejda

V Praze dne 24. 3. 2005
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings