Možnosti financování firemního výzkumu a vývoje

Možnosti financování firemního výzkumu a vývoje 3. května 2005 od 13.00 hod.

Zajímáte se o možnost získání finanční podpory na realizaci výzkumně-vývojových projektů? Chcete se dozvědět něco více o problematice daňové uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj ve firmách? Chcete získat aktuální informace o systému podpory výzkumu a vývoje? Zajímají Vás zkušenosti jiných s finanční podporou na výzkum a vývoj?

Možnosti financování firemního výzkumu a vývoje
3. května 2005 od 13.00 hod.

Technologické centrum BIC Plzeň
Teslova 1, Plzeň (lokalita Borská pole)

Program:
12:45 Prezence

13:00 Zahájení semináře

13:05 – 13:20 Možnosti financování firemního výzkumu a vývoje – 6. rámcový program EU
(Ing. Jiří Vacek, KIP ZČU)

13:20 – 14:15 Daňová a účetní specifika nákladů na výzkum a vývoj
(Ing. Alena Mrkvičková, Marruvium s.r.o.)

14:15 – 14:30 Přestávka (káva)

14:30 – 14:50 Programy výzkumu a vývoje v gesci MPO (programy IMPULS, TANDEM, POKROK) a možnosti jejich využití pro financování firemního VaV, program INOVACE v rámci Operačního programu průmysl a podnikání
(Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

14:50 – 15:05 Zkušenosti s programy podpory výzkumu a vývoje
(Ing. Jan Sedláček CSc., ŠKODA VÝZKUM)

15:05 – 15:20 Síť IRC na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií
(Ing. Martin Holubec, BIC Plzeň)

15:20 Diskuse, závěr semináře

Účast na semináři je zdarma!

Přihlášky zasílejte nejpozději do 25. dubna 2005 na e-mail pospisilova@bic.cz, popř. na fax 377 235 320.

Kontakt: BIC Plzeň, Riegrova 1, 306 25 Plzeň, tel.: 377 235 379
Ing. Martin Holubec, Ing. František Chalupa, e-mail: holubec@bic.czchalupa@bic.cz

Pozvánka společně s přihláškou najdete zde  Pozvanka-final

Jana Klementová, ředitelka BIC Plze

Mohlo by se vám líbit...