80. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 80. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 16. 3. 2010 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, J. Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, H. Nováková; M. Press

Omluveni: P. Janák, R. Michalec, D. Sobieská zastoupena P. Konečným

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 79. výboru 8. 12. 2009
2. Zabezpečení závěrů 20. VH SVTP ČR 10. 2. 2010
3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web průběľně)
4. Informace o přípravě nových projektů SVTP ČR
5. Příprava mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR, 10. – 11. 6. 2010 ve VTP Šumperk
6. Příprava 20. let SVTP ČR, 2. 9. 2010
7. Mezinárodní spolupráce SVTP v roce 2010
8. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 3
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz; část Regiony (potřeba informovat o podmínkách a výsledcích činnosti regionální sekce SVTP ČR v součinnosti se zástupcem AIP ČR v kraji, www.aipcr.cz)
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha a J. Herinka o aktuálním stavu (příprava projektu pro cílovou skupinu občanská sdružení):
* zpracovat projekt „Národní síť spolupráce univerzit s VTP“ v rámci nové výzvy OP VK se zapojením vybrané VŠ a vybraného VTP v každém NUTS II (v NUTS II Severozápad odsouhlaseny VTP Rumburk a VŠKV, o.p.s.; P. Švejda bude informovat o cílech projektu Českou konferenci rektorů 22. 4. 2010)
T: dle výzvy
Z: M. Dittrich, J.Herinek, P.Švejda
– dne 24. 3. 2010 se uskuteční výroční konference OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost aneb Vzdělávání pro každého
Z: P. Švejda, I. Němečková

* připravit projekt mezinárodní vědeckotechnické spolupráce INGO SVTP ČR na období od roku 2011
T: dle výzvy MŠMT
Z: P. Švejda, I. Němečková

– připravit informaci o těchto projektech na jednání výboru; projednat případné další návrhy projektů
T: 11. 6. 2010
Z: M. Dittrich, J. Herinek, P. Švejda

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR:
* porada se uskuteční ve dnech 10. až 11. 6. 2010 v Podnikatelském a inovačním parku Agritec, s.r.o. Šumperk
* v rámci porady se 11. 6. 2010 uskuteční jednání 81. výboru, 29. projektového týmu NS VTP v ČR a 22. akreditační komise SVTP ČR
* odsouhlasit program s Podnikatelským a inovačním parkem Agritec, s.r.o., rozeslat pozvánku
T: 16. 4. 2010
Z: P. Švejda, Z. Muroň, I. Němečková

k bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě oslav 20 let SVTP ČR:
* článek P. Švejdy „Dvacet let SVTP ČR“ časopise ip tt 1/2010, str. 3 až 6
* informace P. Švejdy na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR (výsledky činnosti v uplynulém období; dosavadní výsledky mezinárodní spolupráce SVTP ČR, jednotlivých VTP a inovačních firem umístěných ve VTP, Národní síť  VTP v ČR, akreditace VTP v ČR; příprava v součinnosti s řediteli VTP v ČR)
* v rámci semináře „Inovační potenciál ČR“, zařadit tématiku SVTP ČR (a) založení a další etapy činnosti SVTP ČR; b) Národní síť VTP v ČR a mezinárodní spolupráce; c) dosažené výsledky – počet VTP; počet inovačních firem umístěných ve VTP; počet nově vzniklých pracovních míst; užitná plocha celkem, z toho pro inovační firmy; příklady úspěšných firem inkubovaných ve VTP; d) přínos SVTP ČR pro inovační infrastrukturu ČR)
T: 2. 9. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková
— program semináře uveřejnit v ip tt 2/2010, str. 2. obálky
T: 14. 5. 2010

* předat věcná ocenění (zakladatelům společnosti, členům výboru, čestným členům společnosti, zástupcům spolupracujících organizací, akreditovaným VTP)
T: 27. 8. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2010; obsahová struktura úkolů a cílů:
* potřebné informace k mezinárodní spolupráci umís?ované na domovské stránce SVTP ČR včetně elektronického katalogu VTP SVTP ČR
* multilaterální spolupráce (IASP, SPICE, EBN)
* bilaterální spolupráce se sdruženími VTP ve V. Británii, Francii, Itálii, Německu, Rakousko, Slovensku, Polsku, Švýcarsku, Ruské federaci, ČLR, v zemích Skandinávie, zemích Indočíny a dalších zemích (vč. vytváření podmínek pro dvoustrannou spolupráci jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných)
– výbor SVTP ČR schválil odpovědnost svých členů dle návrhu P. Švejdy (struktura plněných úkolů v rámci projektu INGO SVTP ČR):

Švejda P. , prezident, člen vedení AIP ČR
* ředitel projektu INGO, Ruská federace

Lakomý J. , viceprezident, člen AIP ČR
* elektronický katalog VTP SVTP ČR, IASP

Dittrich M.
* země Skandinávie

Hassmann J.
* SRN

Herinek J.
* Itálie

Hřiba V.
* ČLR, Rakousko, EBN

Janák P.
* Švýcarsko

Klementová J. , členka AIP ČR
* SPICE, V. Británie

Michalec R.
* Polsko

Nováková H.
* Francie, USA

Press M.
* země Indočíny

Sobieská D.
* Slovensko

I. Němečková
* členské příspěvky, dokumentace činnosti SVTP ČR

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, ředitele projektu LA 336, o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2010
* zaslat návrh hlavních cílů s plánovanými mezinárodními aktivitami na rok 2010 (akce, termín, financování, apod.)
T: 31. 3. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR, zodpovědní za jednotlivé výše uvedené oblasti

k bodu 8
– prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:
* v čísle 2/2010 – Technologický inkubátor VUT a TI2 v Brně
– Technologické centrum Hradec Králové
T: 16. 4. 2010
Z: ředitelé uvedených VTP

* v čísle 3/2010 – Podnikatelský a inovační park Agritec, Šumperk
– TIC ČVUT v Praze
T: 19. 7. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR
* v čísle 4/2010  VTP Ostrava
– BIC Ostrava
T: 30. 9. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí tyto informace:
* účast SVTP ČR na MSV v Brně, 13. – 17. 9. 2010, stánek SVTP ČR 9m2 v pavilonu A, 5 posterů SVTP ČR, informační materiály (P. Švejda)
— vyplnit a předat přihlášku za SVTP ČR (stánek vedle AIP ČR) Veletrhům Brno
T: ihned
Z: V. Hřiba
— potvrdit účast VTP včetně způsobu prezentace
T: 11. 6. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR

* 17. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010, 30. 11. – 3. 12. 2010, (P. Švejda)
* aktualizovat údaje o SVTP ČR ve SPICE (souhlas s předloženými úpravami)
T: ihned
Z: J. Klementová
* účast a vystoupení na konferenci „RIS – Královéhradecký kraj“ (hotel Grand, M. Dittrichovi předány materiály – INFO AIP ČR, ip tt 1/2010, Cena IR 2010, CD ROM Technologický profil ČR, CD ROM Vědeckotechnické parky v ČR, INFO KONTAKT 2010)
T: 30. 3. 2010
Z: P. Švejda, I. Němečková
— ověřit připojení na internet
T: 23. 3. 2010
Z: M. Dittrich

– další, 81. výbor SVTP ČR se uskuteční 11. 6. 2010 od 8 hodin v rámci programu mezinárodní porady ředitelů VTP (pozvánky rozeslat do 31. 5. 2010)

V Praze dne 19. 3. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings