28. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 28. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 16. 3. 2010 v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý
Omluven: P. Janák
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 27. PT 8. 12. 2009
2. Aktuální stav Národní sítě VTP v ČR
3. Stav přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA II
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběľně plněny
– v tomto období jsou hodnoceny projekty předloľené v rámci OP VaVpI; při předpokládaném předkládání neúspěšných projektů v rámci OP VaVpI do OP Prosperita zajistit plnění kritérií pro akreditaci VTP

k bodu 2
– k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR 10 akreditovaných VTP, 34 dalších provozovaných a cca 33 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

k bodu 3
– PT vzal na vědomí informace o dosavadních zkušenostech při přípravě projektů v rámci OP PROSPERITA (Technopark Klimentov, TESCO SW Olomouc, aj.) a potvrdil:
* při přípravě projektů se zaměřit na modernizaci, rozšiřování, zkvalitňování vybavení a činností stávajících akreditovaných a dalších provozovaných VTP; podpořit provoz těchto VTP a jejich inkubační a inovační funkci
* při hodnocení nových projektů dbát na hustotu VTP, jejich obsahové zaměření, regionální a oborový rozsah působnosti se specifickým zohledněním regionálního inovačního potenciálu, role VTP v této inovační infrastruktuře, zejména potřebnosti VTP pro plnění cílů krajské RIS

k bodu 4
– příprava Kohezní politiky MPO na období 2014 – 2020; bude zařazena podpora VTP s předpokládaným zaměřením na sítě VTP a úlohu VTP v oblasti VaVaI

– další, 29. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 11. 6. 2010 v Šumperku (pozvánku rozeslat do 31. 5. 2010)
Z: P. Švejda

V Praze dne 19. 3. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...