86. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Z á p i s z 86. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 20. 9. 2011 v zasedací místnosti 213, Novotného lávka 5, Praha 1  ________________________________________________________________________

Přítomni: P. Švejda, J. Hassmann, V. Hřiba, M. Dittrich, J. Herinek, P. Janák, P. Konečný, D. Matznerová, J. Lakomý,

Omluveni: J. Burčík, J. Klementová, R. Michalec, H. Nováková

 

Přizvána: I. Němečková

 

Program jednání:

 1. Kontrola plnění závěrů 85. výboru 10. 6. 2011
 2. Projekt SPINNET – partneři, projektový tým, pracovní tým, harmonogram projektových činností
 3. Projekt Ekosystém pro rizikový kapitál
 4. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
 5. Účast SVTP ČR na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • 18. mezinárodní sympozium
 • 18. mezinárodní veletrh
 • 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011
 1. Hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2012
 2. Kritéria pro akreditaci VTP v ČR od 1. 1. 2012
 3. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

 

Dohodnuté závěry

 

k bodu 1

– podpis dohody s polskými partnery v rámci II. česko – polského hospodářského fóra při MSV v Brně

T: 4. 10. 2011

Z: R. Michalec, P. Švejda

– prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:

* v čísle 4/2011 – BIC Brno, TP Chomutov, další etapa VTP Plzeň

(rozsah cca 2 strany s 2 obrázky; zaslat mailem: svejda@svtp.cz)

T: dle uzávěrek ip tt

Z: ředitelé VTP

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o stávajícím stavu informací na www.svtp.cz, část Dokumenty SVTP ČR / Zprávy z regionů

* doplnit a aktualizovat informace Středočeského, Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Pardubického kraje a kraje Vysočina

T: ihned

Z: H. Nováková, J. Lakomý,

J. Klementová, J. Hassmann,

M. Dittrich, V. Hřiba

– FOR ARCH 2011, Praha, 21. – 25. 9. 2011; účast P. Švejda, P. Janák, J. Hassmann

– MSV, Brno, 3. – 7. 10. 2011; prezentace projektu SPINNET 3. – 5. 10. 2011; V. Hřiba, P. Švejda, I. Němečková

– ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o projektu SPINNET:

* doba řešení 09/2011 – 08/2014

* cílem projektu (17. výzva OPVK zaměřená zejména na stáže) je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV (výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů v jednotlivých regionech.

* partneři projektu – Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, Technologické centrum Hradec Králové, BIC Brno, Technologické inovační centrum Zlín, Vědecko-technologický park Ostrava, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Hradec Králové, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská – TU Ostrava, CzechInvest

* klíčové aktivity projektu – preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů, stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí, stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách, dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích, partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

* monitorovací indikátory – počet nově vytvořených/inovovaných produktů, počet podpořených osob – muži, počet podpořených osob – poskytovatelé služeb, počet podpořených osob – ženy, počet úspěšně podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání, počet zapojených partnerů

* projektový tým – P. Švejda (koordinátor žadatele), I. Němečková (administrátor a asistent), J. Tůmová (finanční manažer), M. Dittrich, J. Lakomý, J. Herinek, P. Konečný (regionální projektoví manažeři) – 7 členů

* pracovní tým – koordinátoři 12 partnerů a 7 členů projektového týmu – 19 členů

 

k bodu 3

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha o projektu Ekosystém pro rizikový kapitál:

* sdílení zkušeností, fungování ve Švýcarsku, workshop MPO a CI 16. 9. 2011 rozdělen do 4 sekcí, 1. výzva v 11/2011 v rámci programu Poradenství, celkem podpora 150 – 200 mil. Kč na dva roky; předpokládá se podpora cca 50 subjektů

* v souladu s informací předloženou na poradě ředitelů VTP v Havlíčkově Brodě 10. 6. 2011 se SVTP ČR přihlásí do výběrového řízení na skauta v rámci tohoto projektu

– zaslat seznam navrhovaných koučů (příjmení, jméno, funkční zařazení, zkušenosti z této oblasti) pro PERK (svejda@svtp.cz)

T: do 30. 9. 2011

Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o připravované studii „Možnosti využití dotačních prostředků programu Prosperita v Karlovarském kraji“, kterou zpracovává SVTP ČR; výsledky studie budou použity při přípravě projektů v rámci OP Prosperita umístěných na území Karlovarského kraje v rámci 2. prodloužené výzvy

– V. Hřiba podal informaci o připravovaných aktivitách v rámci SVTP ČR na MSV v Brně (3. – 5. 10. 2011, kancelář č. 29, Business Centrum, pavilon E (prezentace projektu SPINNET); řada dalších aktivit, např. podpis česko-polské dohody 4. 10. 2011 v Business Centru, setkání KHK Brno 4. 10. 2011 v Rotundě pavilonu A)

 

zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz;

T: průběžně

Z: členové výboru SVTP ČR

 

k bodu 5

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě účasti SVTP ČR na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2011 –  viz příloha zápisu: zde … INOVACE 2011-program

 • 18. mezinárodní sympozium (vystoupení P. Švejdy v rámci úvodní plenární sekce 6. 12. 2011 k projektu SPINNET)
 • 18. mezinárodní veletrh (prezentace SVTP ČR, Národní sítě VTP v ČR, regionální inovační infrastruktury; projektu SPINNET)
 • 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011 (přihlášky inovačních produktů – povinné konzultace do 17. 10. 2011, přihlášky do 31. 10. 2011)

k bodu 6

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí a schválil informaci P. Švejdy o kalendáři akcí SVTP ČR na rok 2012 – viz příloha zápisu

* umístit na www.svtp.cz

T: ihned

Z: J. Lakomý

k bodu 7

výbor schválil kritéria pro akreditaci VTP v ČR platná od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 dle stavu k 31. 12. 2011:

* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel

* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha 3000 m2; uvést celkovou plochu a pronajímatelnou plochu pro firmy)

* kritérium pro přijetí inovačních firem do VTP

* počet inovačních firem (minimálně 5)

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)

* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR

k bodu 8

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí tyto informace P. Švejdy:

* žádost ing. Jiří Rouse, ředitele VTP a PI Řež, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. o udělení akreditace: žádost předložit znovu dle stavu k 31. 12. 2011

* podávání registračních žádostí do OP Prosperita do 30. 9. 2011, plné žádosti do 15. 3. 2012

* doplněna tisková zpráva CzechInvestu k projektu SPINNET (CzechInvest, L. Hadámková)

* výbor schválil ukončení členství ve SVTP ČR VTP Dakol, Petrovice u Karviné

* otevření Podnikatelského inkubátor Kunovice – Panský dvůr se uskuteční 22. 9. 2011 (omluvit neúčast P. Švejdy – jednání na MPO a účast na FOR ARCH 2011; účast D. Sobieské)

– další, 87. výbor SVTP ČR se uskuteční 13. 12. 2011 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213 (pozvánky rozeslat do 2. 12. 2011)

V Praze dne 21. 9. 2011

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings