86. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Z á p i s z 86. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 20. 9. 2011 v zasedací místnosti 213, Novotného lávka 5, Praha 1  ________________________________________________________________________

Přítomni: P. Švejda, J. Hassmann, V. Hřiba, M. Dittrich, J. Herinek, P. Janák, P. Konečný, D. Matznerová, J. Lakomý,

Omluveni: J. Burčík, J. Klementová, R. Michalec, H. Nováková

 

Přizvána: I. Němečková

 

Program jednání:

 1. Kontrola plnění závěrů 85. výboru 10. 6. 2011
 2. Projekt SPINNET – partneři, projektový tým, pracovní tým, harmonogram projektových činností
 3. Projekt Ekosystém pro rizikový kapitál
 4. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
 5. Účast SVTP ČR na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • 18. mezinárodní sympozium
 • 18. mezinárodní veletrh
 • 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011
 1. Hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2012
 2. Kritéria pro akreditaci VTP v ČR od 1. 1. 2012
 3. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

 

Dohodnuté závěry

 

k bodu 1

– podpis dohody s polskými partnery v rámci II. česko – polského hospodářského fóra při MSV v Brně

T: 4. 10. 2011

Z: R. Michalec, P. Švejda

– prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:

* v čísle 4/2011 – BIC Brno, TP Chomutov, další etapa VTP Plzeň

(rozsah cca 2 strany s 2 obrázky; zaslat mailem: svejda@svtp.cz)

T: dle uzávěrek ip tt

Z: ředitelé VTP

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o stávajícím stavu informací na www.svtp.cz, část Dokumenty SVTP ČR / Zprávy z regionů

* doplnit a aktualizovat informace Středočeského, Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Pardubického kraje a kraje Vysočina

T: ihned

Z: H. Nováková, J. Lakomý,

J. Klementová, J. Hassmann,

M. Dittrich, V. Hřiba

– FOR ARCH 2011, Praha, 21. – 25. 9. 2011; účast P. Švejda, P. Janák, J. Hassmann

– MSV, Brno, 3. – 7. 10. 2011; prezentace projektu SPINNET 3. – 5. 10. 2011; V. Hřiba, P. Švejda, I. Němečková

– ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o projektu SPINNET:

* doba řešení 09/2011 – 08/2014

* cílem projektu (17. výzva OPVK zaměřená zejména na stáže) je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV (výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů v jednotlivých regionech.

* partneři projektu – Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, Technologické centrum Hradec Králové, BIC Brno, Technologické inovační centrum Zlín, Vědecko-technologický park Ostrava, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Hradec Králové, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská – TU Ostrava, CzechInvest

* klíčové aktivity projektu – preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů, stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí, stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách, dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích, partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

* monitorovací indikátory – počet nově vytvořených/inovovaných produktů, počet podpořených osob – muži, počet podpořených osob – poskytovatelé služeb, počet podpořených osob – ženy, počet úspěšně podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání, počet zapojených partnerů

* projektový tým – P. Švejda (koordinátor žadatele), I. Němečková (administrátor a asistent), J. Tůmová (finanční manažer), M. Dittrich, J. Lakomý, J. Herinek, P. Konečný (regionální projektoví manažeři) – 7 členů

* pracovní tým – koordinátoři 12 partnerů a 7 členů projektového týmu – 19 členů

 

k bodu 3

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha o projektu Ekosystém pro rizikový kapitál:

* sdílení zkušeností, fungování ve Švýcarsku, workshop MPO a CI 16. 9. 2011 rozdělen do 4 sekcí, 1. výzva v 11/2011 v rámci programu Poradenství, celkem podpora 150 – 200 mil. Kč na dva roky; předpokládá se podpora cca 50 subjektů

* v souladu s informací předloženou na poradě ředitelů VTP v Havlíčkově Brodě 10. 6. 2011 se SVTP ČR přihlásí do výběrového řízení na skauta v rámci tohoto projektu

– zaslat seznam navrhovaných koučů (příjmení, jméno, funkční zařazení, zkušenosti z této oblasti) pro PERK (svejda@svtp.cz)

T: do 30. 9. 2011

Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o připravované studii „Možnosti využití dotačních prostředků programu Prosperita v Karlovarském kraji“, kterou zpracovává SVTP ČR; výsledky studie budou použity při přípravě projektů v rámci OP Prosperita umístěných na území Karlovarského kraje v rámci 2. prodloužené výzvy

– V. Hřiba podal informaci o připravovaných aktivitách v rámci SVTP ČR na MSV v Brně (3. – 5. 10. 2011, kancelář č. 29, Business Centrum, pavilon E (prezentace projektu SPINNET); řada dalších aktivit, např. podpis česko-polské dohody 4. 10. 2011 v Business Centru, setkání KHK Brno 4. 10. 2011 v Rotundě pavilonu A)

 

zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz;

T: průběžně

Z: členové výboru SVTP ČR

 

k bodu 5

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě účasti SVTP ČR na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2011 –  viz příloha zápisu: zde … INOVACE 2011-program

 • 18. mezinárodní sympozium (vystoupení P. Švejdy v rámci úvodní plenární sekce 6. 12. 2011 k projektu SPINNET)
 • 18. mezinárodní veletrh (prezentace SVTP ČR, Národní sítě VTP v ČR, regionální inovační infrastruktury; projektu SPINNET)
 • 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011 (přihlášky inovačních produktů – povinné konzultace do 17. 10. 2011, přihlášky do 31. 10. 2011)

k bodu 6

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí a schválil informaci P. Švejdy o kalendáři akcí SVTP ČR na rok 2012 – viz příloha zápisu

* umístit na www.svtp.cz

T: ihned

Z: J. Lakomý

k bodu 7

výbor schválil kritéria pro akreditaci VTP v ČR platná od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 dle stavu k 31. 12. 2011:

* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel

* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha 3000 m2; uvést celkovou plochu a pronajímatelnou plochu pro firmy)

* kritérium pro přijetí inovačních firem do VTP

* počet inovačních firem (minimálně 5)

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)

* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR

k bodu 8

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí tyto informace P. Švejdy:

* žádost ing. Jiří Rouse, ředitele VTP a PI Řež, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. o udělení akreditace: žádost předložit znovu dle stavu k 31. 12. 2011

* podávání registračních žádostí do OP Prosperita do 30. 9. 2011, plné žádosti do 15. 3. 2012

* doplněna tisková zpráva CzechInvestu k projektu SPINNET (CzechInvest, L. Hadámková)

* výbor schválil ukončení členství ve SVTP ČR VTP Dakol, Petrovice u Karviné

* otevření Podnikatelského inkubátor Kunovice – Panský dvůr se uskuteční 22. 9. 2011 (omluvit neúčast P. Švejdy – jednání na MPO a účast na FOR ARCH 2011; účast D. Sobieské)

– další, 87. výbor SVTP ČR se uskuteční 13. 12. 2011 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213 (pozvánky rozeslat do 2. 12. 2011)

V Praze dne 21. 9. 2011

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...