57. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z jrdnání  57.výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 21.9.2004 v zasedací místnosti č.17 Střediska pro podporu podnikání Veletrhy Brno,a.s.

Přítomni: J.Barabáš,K.Bořecký,J.Chaloupka,P.Janák,J.Lakomý,H.Štoselová,P.Švejda
Omluveni: R.Fedorek,J.Klementová,P.Komárek

Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů 56.výboru SVTP ČR 11.6.2004
2. Závěry konference „Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě“ 21.9.2004
3. Národní síť VTP v ČR a strukturální fondy EU
4. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. Jednání se uskutečnilo po konferenci, která byla součástí doprovodného programu MSV 2004 v Brně.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog SVTP ČR
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– konference, které se zúčastnilo 22 odborníků, zastupujících VTP v ČR, krajské úřady, Úřad vlády ČR, Czechinvest a další partnery SVTP ČR, splnila plánované cíle

– byla oceněna vystoupení J.B.Sporkové, G.Martišové-Bakové, K. Bořeckého, P. Švejdy a J. Lakomého, který konferenci řídil

– P. Švejda upozornil v průběhu konference na nesprávné používání pojmů „podnikatelský inkubátor“ a „VTP“ – každý VTP plní inkubační funkci, která patří mezi základní funkce a proto je rovněž inkubátorem

– umístit informaci o konferenci, jejím průběhu a závěrech na www.svtp.cz
T: 27.9.2004
Z: J. Lakomý

k bodu 3
– výbor SVTP ČR doporučil připravit statut pracovní skupiny k inovačnímu podnikání v krajích s uvedením úlohy SVTP ČR

– projednat s M. Příhodovou a L. Nechlebou způsob naplnění „spolupráce s VTP“ při přípravě a hodnocení projektů PROSPERITA včetně uplatnění akreditace VTP v ČR ( úloha SVTP ČR dle doporučení z jednání dne 24.8.2004 )
T: 22.10.2004
Z: P. Švejda

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o přípravě VTP Soběslav součinnost s TP Chomutov, zaměření na čištění odpadních vod )

k bodu 4

– výbor SVTP ČR schválil informaci o přípravě publikace „VTP v ČR“ k 15 letům činnosti SVTP ČR ( 27.7.2005 ); publikace bude vydána v září 2005 * zpracovat návrh osnovy, zastoupení spolupracujících organizací v autorském kolektivu – předpokládá se účast všech VTP v ČR, strukturu údajů o VTP a o inovačních firmách v nich umístěných
T: 15.10.2004
Z: P. Švejda

– další, 58. jednání výboru SVTP ČR se uskuteční ve středu 8.12.2004 v Praze ( pozvánky rozeslat do 29.11.2004 )

v Praze dne 24.9.2004
Zapsal : P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...