Zpráva revizní komise na XIV. valné hromadě SVTP ČR

Zpráva revizní komise

Dne 19. 1. 2004 byla provedena kontrola hospodaření výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

Počáteční stav finančních prostředků na běžném účtu a v pokladně k 1. 1. 2003 činil 280.030,07 Kč, na termínovaném účtu činil 202.630,16 Kč. Příjmy na běžném účtu a v pokladně ve výši 851.932,13 Kč, na termínovaném účtu 1.439,23 Kč. Výdaje na běžném účtu a v pokladně 734.045,10 Kč, na termínovaném účtu 209,- Kč. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2003 je 397.917,10 Kč a souhlasí s bankovním výpisem ze dne 31. 12. 2003 a konečným zůstatkem v pokladně k 31. 12. 2003. Dle bankovního výpisu ke stejnému datu je zůstatek na termínovaném účtu ve výši 203.860,39 Kč.

Hospodaření je řádně dokladováno podle platných předpisů.

Počet členů SVTP ČR – fyzických osob k 31. 12. 2003 byl 28, z toho 14 nezaplatilo členský příspěvek na rok 2003. Počet členů – právnických osob bylo 25, členský příspěvek nezaplatili 3 členové. Celkový nedoplatek na členských příspěvcích tak činí 11.850,-Kč.

Revizní komise doporučuje schválit hospodaření výboru SVTP ČR za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

V Praze dne 19. 1. 2004 Za revizní komisi: Josef Vaner

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...