Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2004

Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2004

* Projekt Národní síť VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR)

* Akreditace VTP v ČR – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP (kontrola plnění podmínek akreditace) – 7. etapa akreditace dle stavu k 31.12.2003 s platností do 31. 12. 2005; kontrola plnění akreditačních podmínek

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (VÚSC, NUTS II) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR

multilaterální spolupráce
– v rámci SPICE, IASP a EBN

bilaterální spolupráce
– národní asociace VTP ve SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR

* Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména
– systém inovačního podnikání v ČR
– mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC)
– účast VTP v programu KONTAKT, EUREKA a v dalších programech
– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání s využitím publikace Základy inovačního podnikání

* Zakládání a rozvoj VTP v ČR s využitím strukturálních fondů

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR /30. 11. – 3. 12. 2004/ (11. mezinárodní sympozium, 11. veletrh, 9. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2004)

* Prezentace SVTP ČR na veletrhu Euregia Lipsko 2004 (27. – 30. 10. 2004)

* Porada ředitelů VTP v ČR (11. – 12. 6. 2004) v Třeboni

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR (tajemník SVTP ČR)

V průběhu roku 2004 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 1 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

V Praze dne 21. 1. 2004

Předkládá: Ing. Pavel Švejda, CSc. – prezident SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...