115. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Zápis z elektronického 115. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného k datu 11. 12. 2018

Doporučení k zápisu sdělili: M. Burian, P. Konečný, J. Lakomý, P. Švejda, (D. Kratochvíl – k bodu 7)

v Praze dne 11. 12. 2018

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková, v. r.

Mohlo by se vám líbit...