107. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.,

Z á p i s ze 107. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne 12. 2016 v zasedací místnosti 414, Novotného lávka 5, Praha 1.

Přítomni:  P. Švejda, J. Burčík, M. Gánik, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák, J. Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, V. Veselý, O. Zezulák

Omluveni: P. Antošová, R. Michalec

Přizváni: D. Kratochvíl (CzechInno, z.s.p.o.), I. Němečková, L. Michálková (TC H.K.)

Více zde

Členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci P. Švejdy a D Kratochvíla (více zde) o regionálních setkáních v rámci projektu Kybernetická revoluce.cz – Průmysl 4.0

* struktura programu (závěry SBF 2016 a doporučení pro daný region; panelové diskuze – technologie budoucnosti, investice do budoucnosti, lidé pro novou éru, obchodní modely, právo, společnost nové éry a mezinárodní spolupráce; návštěva vybraných regionálních pracovišť

* termíny regionálních setkání 2017: 24. 1. Plzeň, 21. 2. Hradec Králové, 30. 3. České Budějovice, 6. 4. Olomouc, 26. 4. Brno a 17. 5. Ostrava

* informace z přípravy, průběhu a hodnocení regionálních setkání uveřejňovat na www.svtp.cz, Zprávy z regionů a v diskusním fóru na www.aipcr.cz

Mohlo by se vám líbit...