56. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 56. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 11. 6. 2004 v solárním patře TIC Třeboň.

Přítomni: P. Švejda, J. Barabáš, K. Bořecký, R. Fedorek, V. Hřiba za J. Chaloupku, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý

Omluveni: J. Chaloupka, P. Komárek, H. Štoselová

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 55. výboru SVTP ČR 17. 3. 2004
2. Příprava konference „Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě“ dne 21. 9. 2004 v rámci MSV 2004
3. Národní síť VTP v ČR a strukturální fondy EU
4. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– členové výboru budou zasílat informace z regionů J. Lakomému (e-mail: lakomy@svtp.cz) k umisťování na www.svtp.cz
T: průběžně

k bodu 2
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o připravované konferenci „Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě“, která se uskuteční v rámci doprovodného programu MSV 2004 (20. – 24. 9. 2004) v administrativní budově BVV, a.s., sál č. 103 v úterý dne 21. 9. 2004

* návrh programu:
10.00 – Úloha vědeckotechnických parků v inovačním procesu, mezinárodní spolupráce SVTP ČR, příprava projektů VTP v rámci strukturálních fondů EU, P. Švejda
10.40 – Národní síť vědeckotechnických parků v ČR, J. Lakomý
11.10 – Zkušenosti vědeckotechnických parků v partnerských zemích, členové výboru SVTP ČR a zahraniční partneři
12.00 – Diskuze, řídí J. Lakomý
13.00 Závěr konference

* zaslat doporučení k úpravě návrhu programu, případně souhlas
T: 22. 6. 2004
Z: členové výboru SVTP ČR

* na konferenci bude využit článek „VTP v ČR v ip tt 3/2004 (uzávěrka 30. 8, 2004; předložit informace o spolupráci, dosud dosažených výsledcích a plánovaných úkolech s jednotlivými zahraničními partnery vč. jejich charakteristik (cca 1 strana vč. loga, podklady zaslat e-mailem: svejda@svtp.cz)
T: 26. 8. 2004
Z: členové výboru SVTP ČR, zodpovědní za partnery v rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR

k bodu 3
– národní síť VTP v ČR tvoří 24 akreditovaných VTP:

Akademicke a univerzitni centrum, Nové Hrady
BIC Brno, Podnikatelské a inovační centrum, s. r. o.
BIC Ostrava, s. r. o.
BIC Plzeň – Vědeckotechnický park, s. r. o.
Business Centre Litvínov, s. r. o.
Centrum pro inovaci a transfer technologií, Olomouc
CTTV – INOTEX, s. r. o., Dvůr Králové n. L.
Ekotechnologické centrum ČKD, a. s., Praha 9
Ekotechnologické centrum ČKD, a. s., Praha 9
OLLI elektro, spol. s r. o., Brno
Podnikatelské a inovační centrum Most
Podnikatelský a inovační park Agritec, s. r. o., Šumperk
Podnikatelský a inovační park Havlíčkův Brod, s. r. o.
Podnikatelský inkubátor Kroměříž, s. r. o.
Regionální inovační centrum Frýdek-Místek, s. r. o., Dobrá
Technologické inovační centrum ČVUT Praha
Technologický inkubátor VUT v Brně
Technologický park Chomutov o. p. s.
Technologický Park Řež, a. s., Husinec – Řež
Třeboňské inovační centrum. Třeboň
Vědeckotechnický park VZLÚ Praha , s. r. o.
Vědecko technologický park Dakol, s. r. o., Petrovice u Karviné
Vědecko – technologický park Ostrava, a. s.
VTP Agrien, s. r. o., České Budějovice
VTP Inovační technologické centrum – VÚK, a.s., Panenské Břežany

– další provozované VTP: TC AV ČR Praha 6, TP Karlovy Vary

– připravované VTP: Soběslav, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Rumburk/Sebnitz, Hradec Králové

– příprava projektů v rámci strukturálních fondů (zájem o přípravu těchto projektů potvrdilo 13 VTP: BIC Brno, BIC Ostrava, TP Řež, TIC Třeboň, ITC-VUK P. Břežany, VTP Plzeň – BIC Plzeň, PIC Most, TC AV ČR Praha, TI VUT Brno, TP Chomutov, VTP Ostrava, OLLI elektro Brno, RIC Frýdek-Místek)

* uskutečnit setkání zástupců těchto VTP k přípravě projektů s M. Příhodovou, MPO
T: do 15. 7. 2004
Z: P. Švejda

– připravit návrh projektu Národní síť VTP v ČR v rámci strukturálních fondů
T: 21. 9. 2004
Z:P.Švejda, J.Chaloupka,P. Janák, J. Lakomý
* výbor SVTP ČR schválil nového člena projektového týmu NS VTP v ČR J. Chaloupku (dosavadní složení týmu – P. Švejda, vedoucí; členové P. Janák a J. Lakomý)

k bodu 4
– odstranit nedostatky na webu SVTP ČR v části Katalog VTP SVTP ČR (cílový stav – ad 3)
T: ihned
Z: J. Lakomý v součinnosti s řediteli VTP v ČR

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci členů výboru:
* meeting projektu EUREKA v INOTEX Dvůr Králové n. Labem 21. 6. 2004
* konference k inovační stratregii, Plzeň, 22. 6. 2004
* zapojení BIC v projektu EBN – životní prostředí, informační technologie, kvalita potravin, …
* BIC Brno nabídlo pomoc při zajištění konference SVTP ČR v rámci MSV 2004, Brno
* redakční systém web SVTP ČR – možnost umísťování článků, příspěvků, diskusí (info: agrien@agrien.cz; J. Lakomý)

– další, 57. výbor SVTP ČR se uskuteční v úterý 21. 9. 2004 od 14 hodin v areálu BVV, a.s Brno (pozvánky rozeslat do 10. 9. 2004)
Z: P. Švejda, I. Němečková

V Praze dne 15. 6. 2004
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...