13. průběžná etapa akreditace VTP v ČR – kritéria pro akreditaci

V souladu se schváleným postupem uskuteční Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. 13. průběžnou etapu akreditace VTP v ČR dle stavu k 31.12.2015 s platností od 1.1.2016 do 31.12.2017. Základním souborem dat k akreditaci VTP budou informace o VTP, umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. na www.svtp.cz/katalog dle stavu k 31.12.2015 případně k datu, ke kterému umístíte informace o svém VTP do tohoto elektronického katalogu. Proto Vás žádám, abyste provedli aktualizaci dat o svém VTP k datu, ke kterému požádáte o akreditaci VTP.

Dále uvádím kritéria pro akreditaci VTP v ČR s hlavními cíli, schválená akreditační komisí SVTP ČR, z.s. dne 8. 12. 2015:

* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel

* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha  3000 m2)

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)

* součinnost s VŠ, práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich umístěných)

* VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR, z.s.

 

Další údaje (tato část bude umístěna na webu do 29.12.2015):

– Na úvodní stránce daného VTP doplňte údaje do nové položky Mezinárodní spolupráce (po prokliku na tuto položku se bude zobrazovat):

. Název subjektu   (doplníte název subjektu s nímž spolupracujete)

. Země  (nabízen číselník který bude postupně doplňován)

. Druh spolupráce (společný projekt, nebo jiná spolupráce – uvést druh spolupráce) – na základě vyhodnocení této položky bude vytvořen a dále používán číselník

Popis spolupráce

. Kontakt (například link na web apod.)

V části  Statistické údaje bude uvedena nová položka: „Rozloha pozemků“ – je tím míněna celková plocha pozemků VTP z katastrální mapy – doplňte prosím údaje.

Všechny údaje, včetně těch, které platí doposud (především v části „Charakteristika parku“),  je nutné uvádět jak v CZ tak EN verzi.

 

Případné dotazy k aktualizaci zasílejte ing. Jaroslavu Lakomému, viceprezidentovi SVTP ČR, z.s. ( lakomy@svtp.cz ).

Pokud chcete, aby Akreditační komise SVTP ČR projednala akreditaci Vašeho VTP, zašlete mi na moji mailovou adresu sdělení, že jste umístili aktualizované údaje o Vašem VTP na www.svtp.cz/katalog a žádáte o provedení akreditace. Sdělení zašlete do 15. 1. 2016, uveďte kontaktní osobu pro projednávaní akreditace.

Akreditovaným VTP předáme osvědčení o akreditaci na Valné hromadě SVTP ČR dne 10. 2. 2016.

Členy výboru SVTP ČR žádám, aby ve své regionální působnosti zajistili metodickou a koordinační činnost v rámci 13. etapy akreditace VTP v ČR.

 

Děkuji Vám za provedení této etapy akreditace VTP v ČR, přeji hezké Vánoce a úspěšný rok 2016

S pozdravem

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

prezident

předseda Akreditační komise

————————————–

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

————————————–

tel. +420 221 082 275, 723 633 070

e-mail: svejda@svtp.cz

www.svtp.cz

 

Mohlo by se vám líbit...