44. elektronické jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Z á p i s  ze 44. elektronického jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 3. 2. 2016

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý

 Přizvána: I. Němečková

 Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 43. jednání AK 8. 12. 2015
  2. 13. průběžná etapa akreditace VTP v ČR – stav k 3. 2. 2016
  3. Různé

Více zde

Mohlo by se vám líbit...