Akreditace vědeckotechnických parků v ČR

Důvody a podmínky akreditace VTP v ČR

Důvody které vedly k akreditaci:
vývoj počtu provozovaných a připravovaných VTP od roku 1990 byl značně dynamický. Vznikaly VTP, které plnily hlavní funkce (inkubační, inovační), vznikaly však i takové, které tyto funkce z nejrůznějších důvodů neplnily. Proto od 9.2.1994 akredituje SVTP ČR jednotlivé VTP, sleduje plnění jejich hlavních funkcí a příčiny případného neplnění s cílem dále zkvalitňovat činnost jednotlivých VTP. Od roku 2001, ve kterém byla provedena 6. etapa akreditace, se uděluje na dva roky. V roce 2003 bude připravena 7. etapa akreditace VTP dle stavu k 31.12.2003 s platností do 31.12.2005.

Akreditační komise:
ustanovuje ji výbor SVTP ČR. Ta na základě kontroly plnění podmínek akreditace posuzuje jednotlivé VTP. Vychází zejména z informací o těchto VTP uveřejněných v elektronickém katalogu na webu SVTP ČR.. Své závěry pak předkládá jako doporučení výboru SVTP ČR, který na základě doporučení udělí či neudělí akreditaci.

Podmínky akreditace – 7. etapa:

Základní podmínky
1. Vyřešení otázky majitel – zakladatel – provozovatel
2. Funkční inkubátor malých a středních inovačních firem
3. Kvalitní technické a poradenské služby
4. VTP aktivní součást inovační infrastruktury v regionu

Další podmínky
5. Transfer technologií v daném VTP
6. Výchova k inovačnímu podnikání
7. VTP je členem SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...