Pozvánka na jednání XIII. valné hromady SVTP ČR

Pozvánka na jednání XIII. valné hromady SVTP ČR

V souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov SVTP ČR se uskutečnílo jednání XIII. valné hromady v pondělí 20. ledna 2003 s tímto programem.

Program jednání XIII. valné hromady:

9.30
– prezence účastníků

I. část – moderuje ing. Pavel Komárek, CSc., prezident SVTP ČR

10.00
– Národní sít VTP v ČR, spolupráce SVTP ČR se zahraničními partnery
Ing. Pavel Švejda, CSc., vedoucí projektového týmu NS VTP v ČR a řešitel projektu INGO SVTP ČR
– Zkušenosti z přípravy a provozování VTP v Brně, Mostu, Olomouci, Ostravě a Plzni a jejich spolupráce v regionu
Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc., ředitel BIC Brno
Ing. Karel Bořecký, ředitel PIC Most
Mgr. Hana Štoselová, ředitelka CITT Olomouc
Ing. Jaroslav Kunčický, CSc., ředitel BIC Ostrava
Ing. Jana Klementová, ředitelka VTP Plzeň

11.00
– diskuse

12.00
– přestávka (občerstvení)

II. část – moderuje ing. Jan Naxera, viceprezident SVTP ČR

13.00
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XII. valné hromady 23.1.2002
Ing. Pavel Komárek, CSc.
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2002
Ing. Pavel Švejda, CSc., tajemník SVTP ČR
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR
Doc. ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2003
Ing. Pavel Švejda, CSc.
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr

Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR a hostům XIII. valné hromady SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...