Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2003

Tajemník SVTP ČR ing. Pavel Švejda, CSc. přednesl valné hromadě souhrn hlavních úkolů jimiž se bude SVTP ČR zabývat v roce 2003

Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2003


– Projekt Národní síť VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR)

– Akreditace VTP v ČR – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP (kontrola plnění podmínek akreditace) – 7. etapa akreditace dle stavu k 31.12.2003 s platností do 31. 12. 2005

– Činnost regionálních rad Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (VÚSC, NUTS II) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci

– Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR
multilaterální spolupráce – v rámci SPICE, IASP a EBN
bilaterální spolupráce – s UKSPA, ADT, France Technopoles, VTP v ČLR, Rakousku, Slovensku, Polsku, Ruské federaci, Itálii aj.

– Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména
* systém inovačního podnikání v ČR
* mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC)
* účast VTP v programu KONTAKT, EUREKA a v dalších programech

– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání s využitím publikace Základy inovačního podnikání

– Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR /2. – 5. 12. 2003/ (10. mezinárodní sympozium, veletrh, 8. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2003)

– Prezentace SVTP ČR na veletrhu Baufach Lipsko 2003 (6. – 9. 11. 2003)

– Podpora zakládání a dalšího rozvoje VTP v ČR v rámci programů VaV a MSP

– Porada ředitelů VTP v ČR (16. – 17. 6. 2003) v Olomouci

– Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR (tajemník SVTP ČR)

V průběhu roku 2003 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 3 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 1 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

V Praze dne 15. 1. 2003

Předkládá: Ing. Pavel Švejda, CSc. tajemník SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...