Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2010

* Projekt Národní síť VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR) s využíváním sítě CESNET; stanovení ukazatelů pro Národní síť (počet VTP na počet obyvatel, počet inovačních firem umístěných ve VTP v ČR, ekonomické přínosy činnosti stávajících a připravovaných VTP, aj.)

* Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu

* Akreditace VTP v ČR – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP (kontrola plnění podmínek akreditace) – 10. etapa akreditace, (s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011); kontrola plnění akreditačních podmínek, průběžná akreditace (na základě údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR a zaslané písemné žádosti o akreditaci)

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (VÚSC, NUTS II) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci a v součinnosti s pracovními týmy k inovačnímu podnikání v krajích

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR
multilaterální spolupráce
– v rámci SPICE, IASP a EBN
bilaterální spolupráce
– národní asociace VTP ve SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace, ČLR, Švýcarsko, země Indočíny a dalších zemí
– elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR

* Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména
– systém inovačního podnikání v ČR, upravený k 1. 1. 2010
– mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC, ICSTI)
– účast VTP v programu KONTAKT, EUREKA a Eurostars a v dalších programech
– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání – obor inovační inženýrství s právním zaměřením ve Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s.; s využitím publikací Vědeckotechnické parky v ČR, Inovační podnikání aj.

* Ve spolupráci s MPO a CzechInvest vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI, zejména programu PROSPERITA II, v období 2007 – 2013

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12. 2010), (17. mezinárodní sympozium, 17. veletrh, 15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010)

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu Inovace roku 2010 do 28. 10. 2010

* Prezentace SVTP ČR na veletrzích Hannover Messe 2010 (19. – 23. 4. 2010) a EUREGIA Lipsko (25. – 27. 10. 2010)

* Prezentace SVTP ČR a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci projektu Technologický profil ČR

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 10. – 11. 6. 2010 ve VTP Šumperk

* Příprava a realizace nových projektů SVTP ČR na období od roku 2011 (mezinárodní spolupráce SVTP ČR; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, aj.)

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR

V průběhu roku 2010 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 2 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

Schválil 78. výbor SVTP ČR dne 22. 9. 2009

Mohlo by se vám líbit...