Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2011

Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2011

* Projekt Národní síť VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR) s využíváním sítě CESNET; stanovení ukazatelů pro Národní síť (počet VTP na počet obyvatel, počet inovačních firem umístěných ve VTP v ČR, ekonomické přínosy činnosti stávajících a připravovaných VTP, aj.)

* Projekt SPINNET (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol) v rámci OPVK

* Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu

* Akreditace VTP v ČR – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR (kontrola plnění podmínek akreditace) – průběžná 10. etapa akreditace, (s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011); příprava 11. etapy od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013; kontrola plnění akreditačních podmínek, průběžná akreditace (na základě údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR a zaslané písemné žádosti o akreditaci)

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (VÚSC,  NUTS II) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci a v součinnosti s pracovními týmy k inovačnímu podnikání v krajích

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR

multilaterální spolupráce

– v rámci SPICE, IASP a EBN

bilaterální spolupráce

– národní asociace VTP v SRN, Francii, Velké Británii, Rakousku, Itálii, Polsku, Slovensku, Ruské federaci, ČLR, Švýcarsku, Skandinávii, zemích Indočíny a dalších zemí

elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR

* Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména

– systém inovačního podnikání v ČR, upravený k 3. 12. 2010

– mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC, ICSTI)

– účast VTP v programu KONTAKT, EUREKA a Eurostars a v dalších programech

– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání – s využitím publikací Vědeckotechnické parky v ČR, Inovační podnikání aj.

* Ve spolupráci s MPO a CzechInvest vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI, zejména programu PROSPERITA II, v období 2007 – 2013

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (6. – 9. 12. 2011), (18. mezinárodní sympozium, 18. veletrh, 16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011)

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu Inovace roku 2011 do 31. 10. 2011

* Prezentace SVTP ČR na veletrzích Zuliefermesse 2011, Lipsko (1. – 4. 3. 2011), AMPER 2011, Brno (29. 3. – 1. 4. 2011), Hannover Messe 2011 (4. – 8. 4. 2011), 11. mezinárodním salonu inovací a investic v Moskvě (13. – 16. 9. 2011), MSV Brno (3. 7. 10. 2011)

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných na vybraných oficiálních účastech 2011

* Prezentace SVTP ČR a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci projektu Technologický profil ČR, vztahy k dalším typům účelových zařízení – platformy, klastry, výzkumná centra aj.

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 9. – 10. 6. 2011 ve VTP Havlíčkův Brod

* Příprava a realizace nových projektů SVTP ČR na období od roku 2012 (mezinárodní spolupráce SVTP ČR; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, aj.)

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR

V průběhu roku 2011 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 4 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

Prezentace ke stažení Hlavní úkoly SVTP ČR_2011

Schválila XXI. valná hromada SVTP ČR dne 9. 2. 2011

Mohlo by se vám líbit...