Závěry z jednání XXVIII. valné hromady SVTP ČR, z.s.

V souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. proběhlo ve středu 7. února 2018 v   zasedacím sále č.319, v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, jednání XXVIII. valné hromady

V I. části – veřejné byly předneseny tyto příspěvky:

  • Švejda (prezident SVTP ČR)
  • Petr Kolář (Šťáva) API – Výzvy v programu Služby infrastruktury
  • Petr Porák (MPO) Zkušenosti z programu Služby infrastruktury
  • David Kratochvíl (CzechInno) Prezentace sítě Digital Innovation Hubů

Přítomní zástupci 12 akreditovaných VTP převzali osvědčení o akreditaci VTP v rámci 14. etapy. Osvědčení pro CPI VŠB-TUO bude po dohodě předáno při jiné příležitosti.

 

V II. části – neveřejné

Galerie VH 2018

Mohlo by se vám líbit...