Inovační a kreativní vouchery Karlovarského kraje vyhlášeny 29.7.2020.

Inovační a kreativní vouchery vyhlášeny 29.7.2020

Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje vyhlášen usnesením Rady ze dne 16.07.2020 obsahuje dva podprogramy – Inovační vouchery a Kreativní vouchery.

Inovační vouchery se zřizují za účelem podpory spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí. Pro účely dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou běžně dostupné.

Kreativní vouchery se zřizují za účelem podpory spolupráce podnikatelů s poskytovateli kreativních služeb. Pro účely dotačního titulu je kreativní služba definována jako řešení na míru žadateli z oblasti předem daných kreativních oborů (marketing, mediální prezentace, design atd.). Žadatel si vybere vhodného kreativce z galerie kreativců, který pro něj vytvoří kreativní službu zaměřenou např. na nový design produktu, grafický návrh loga firmy, promo video, mobilní aplikaci, nové internetové stránky a další.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora spolupráce podnikatelů jak s poskytovateli znalostí, tak s poskytovateli kreativních služeb. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, stejně jako poskytnutí kreativních služeb, má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti místních firem.

Pokud máte zájem o podporu z tohoto programu, navštivte náš seminář ve středu 12.08.2020, od 10:00 hodin v budově Kanov (Závodní 278, Karlovy Vary), kde se dozvíte více informací. K účasti na semináři je nutné vyplnit přihlášku.

 

Alokace finančních prostředků je stanovena ve výši 2 000 000,- Kč.

Tato částka bude primárně určena pro vyčerpání v rámci podprogramu Inovační vouchery. V případě nevyčerpání finančních prostředků v dotačním podprogramu Inovační vouchery bude zahájen příjem žádostí do podprogramu Kreativní vouchery.

Další informace najdete  zde

 

Ing. Vlastimil Veselý

ředitel

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.                    
Závodní 278
360 18 Karlovy Vary
mob.: +420 736 650 376
http://www.karp-kv.cz

http://www.ris3kvk.cz

http://www.zijemeregionem.cz

Mohlo by se vám líbit...