Inovační scéna v Praze v roce 2009

zpracoval RNDr. Milan Press

Situace v Praze se dá označit za tristní. Zatímco v mnoha jiných regionech ČR rostou VT parky jako houby po dešti, díky přílivu evropských peněz, Praha prakticky spí. Nechť si laskavý čtenář porovná situaci v Praze se situací v Brně či v Ostravě. Smutný pohled. V Brně je inovační infrastruktura podstatně bohatší a Brno má i větší dynamiku. Zatímco Ostrava a další města, díky vyšší dynamice rozvoje inovační infrastruktury, Prahu předbíhají, Brno se již ztrácí za obzorem a posiluje své postavení hlavního centra inovací v ČR.

Ještě v roce 2006 vše vypadalo jinak. Byl otevřen nový Vědecký inkubátor TIC ČVUT v Dejvicích, realizovaný ve spolupráci s švédskou firmou IKANO. Ředitel TIC ČVUT Dr. Press, se svými spolupracovníky, připravil záměr velkorysého projektu Technologického klastru ČVUT pro Prahu, který měl sloužit firmám spolupracujícím nejen s ČVUT, ale i s VŠCHT, s ČZU, s některými fakultami UK, s AV ČR a s dalšími. Počítalo se i se školními zařízeními.

Ředitel TIC ČVUT zavedl ve Vědeckém inkubátoru přísné inkubační podmínky podle západoevropský vzorů: Vysoká technologický úroveň firmy, intenzivní vzdělávání k podnikání, pravidelné hodnocení inkubovaných firem po 6 měsících, pobyt maximálně 3 roky. Do roku 2009 inkubátorem prošlo přes 20 inovačních firem. Inkubátor se stal centrem podpory inovací díky svým seminářům, odborným přednáškám apod. Inkubátor je častým cílem zahraničních návštěv odborníků aj.

Hlavní částí Technologického klastru měl být velký VT park u Horoměřic, asi 3 km od areálu vysokých škol v Dejvicích. Investorem měla být firma IKANO, s pomocí evropských fondů. Ředitel TIC ČVUT připravil a předjednal memorandum o spolupráci mezi ČVUT a firmou IKANO. Rektoři ČVUT, VŠCHT a ČZU veřejně podepsali memorandum o spolupráci. Na Kladně měl být postaven střední VT park zaměřený na Fakultu biomedicíny a region. Areál TIC ČVUT v Motole měl být přebudován na malý VT park zaměřený na lékařské technologie s ohledem na blízkost velké nemocnice v Motole a 2. LF UK. Vědecký inkubátor v Dejvicích měl být rozšířen o 2. stupeň, malý VT park. Přes maximální snahu ředitele TIC ČVUT byly práce na tomto projektu utlumeny, zejména v roce 2008, když rektor ČVUT pověřil touto problematikou prorektora Kubu. V polovině roku 2009 musel ředitel Dr. Press TIC ČVUT opustit a v současné době nikdo na ČVUT ideu rozšiřování inovační infrastruktury nerozvíjí. Další pražské vysoké školy žádný VT park nepřipravují.

Inovační biomedicínské centrum Ústavu experimentální medicíny AV ČR bylo otevřeno v loňském roce v areálu AV ČR v Krči. Nabízí čisté prostory pro biotechnologie, nejvyšší úrovně v ČR. Uvažuje se dalším rozšíření. AV ČR žádný další VT park nepřipravuje, ale připravuje rozšíření výzkumné infrastruktury: Ústav aplikovaných věd (fyzika), ve spolupráci s ČVUT, v areálu AV ČR v Kobylisích z OPPK. Projekty ELI (laser) v Dolních Břežanech a BIOCEV (biotechnologie) ve Vestci u Prahy, ve spolupráci s UK, z OP VaVpI.

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor byl otevřen v loňském roce v bývalé hale ČKD Energo ve Vysočanech, ve spolupráci s TC AV. Je to vzácný příklad spolupráce velké průmyslové firmy ČKD s akademickou sférou, kdy se spojil firemní kapitál s prostředky z JPD 2. Toto centrum úspěšně rozvíjí svoji činnost, pořádá semináře, přednášky apod. Dalším příkladem aktivit průmyslové firmy v inovacích je Vědecko-technický park VZLÚ Praha v Letňanech.

To je dost málo na hlavní město ČR, kde se nachází 3/4 výzkumných aktivit celé země, sídlo Asociace inovačního podnikání, sídlo Společnosti vědeckotechnických parků a sídlo Českého národního komitétu EBN.

V těsné blízkosti Prahy se nachází Vědecko-technický park Řež, v areálu ÚJV, Vědecko-technický park ITC-VÚK Panenské Břežany a v loňském roce byl otevřen Vědecko-technický park Mstětice, péčí AŽD. Tyto parky mají svá specifická zaměření. Nicméně na západním či severním okrají Prahy, kde je soustředěna většina aplikovaného výzkumu a vysokých škol, zatím velký technologický park chybí. Aktivitu lze očekávat spíš ze strany Středočeského kraje, než Prahy.

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...