Mezinárodní porada ředitelů VTP ve VTP a PI Řež

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

Ve dnech 11 – 12. června 2009 se ve Vědeckotechnickém parku a Podnikatelském inkubátoru Řež (www.ujv.cz) uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 24 provozovaných VTP v ČR, 2 připravovaných VTP, zástupci MPO, CzechInvestu, OÚ Husinec, COMTECH VTP UP a Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání. Porady se zúčastnilo celkem 40 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 12. 6. 2009 od 8 hodin jednání 77. výboru SVTP ČR.

Program porady:
11. 6. 2009, čtvrtek – Konferenční centrum Řež

12:30 – Ubytování účastníků

13:00 – Sraz účastníků v Konferenčním centru ÚJV Řež

13.30 – Prohlídka Technologického parku Řež
– prohlídka a exkurze společnosti OPTAGLIO
– Prohlídka Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru Řež
– experimentální hala objektu 213 – Smyčky
– podnikatelský inkubátor na Reaktoru LRO

16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část řídí P. Švejda
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů ve Zlíně, 2008
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– předání akreditačních osvědčení v rámci 9. etapy akreditace
– příprava 10. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1.1.2010 do 31.12.2011
– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009
18.00 – 22.00 – Společenský večer s překvapením v hotelu Vltava

12. 6. 2009, pátek – zasedací místnost hotelu Vltava, Husinec – Řež

8.00 – Výbor SVTP ČR (viz samostatný zápis)

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
– informace o projektech v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
– INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2009; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009

12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
V úvodu setkání přivítal účastníky porady generální ředitel ÚJV Řež A. John, seznámil účastníky porady se strukturou, činnostmi a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP. Poté následovala prohlídka – Optaglio s.r.o. (www.optaglio.cz), experimentální hala objektu 213 – Smyčky a Reaktor LR0.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady ve Zlíně ve dnech 5. – 6. 6. 2008 konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Zejména ocenil přípravu a vydání publikace Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR, 2008 s tím, že všechny VTP dostatečně nevyužily tuto formu public relations SVTP ČR.

V úvodu porady předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupci VTP a PI Řež. K dnešnímu dni je 26 akreditovaných VTP, z toho 23 bylo předáno osvědčení. Dosud nepřevzali osvědčení zástupci Podnikatelského inkubátoru STEEL IT, Třinec; Vědeckotechnického parku VZLÚ Praha a.s.; Technologického inkubátoru VUT v Brně s.r.o.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť jsou na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu, což oslabuje postavení jednotlivých VTP při jejich součinnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.

Dále informoval o připravované 10. etapě akreditace VTP v ČR, která bude provedena dle stavu k 31. 12. 2009, s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011. Akreditace bude vzhledem k dokončování projektů v rámci programu PROSPERITA II průběžně, rozhodnutí o akreditaci budou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace budou i nadále údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.

Účastníci porady projednali informaci o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009. Zahraniční partneři SVTP ČR na bilaterální a multilaterální úrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz. Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjet součinnost mezi jednotlivými asociacemi (společnostmi) VTP, navázat na ni spolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerských zemích a nově spolupráci mezi inovačními firmami umístěnými v těchto VTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR je zajišťována v rámci programu INGO. Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P. Švejda, zodpovědnost členů výboru za spolupráci s jednotlivými zahraničními partnery je umístěna na webu SVTP ČR.

SVTP ČR se bude prezentovat na 9. Moskevském mezinárodním salonu inovací a investic ve dnech 26. – 29. 8. 2009, P. Švejda informoval o možnosti přihlásit jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné na tento veletrh (další informace: www.extech.ru).

V průběhu porady vyslechli její účastníci vystoupení O. Lukáše, COMTECH „Prezentace výsledků PR strategie VTP UP + další doporučení PR_strategie

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 77. výboru SVTP ČR. Zápis z tohoto jednání je umístěn na www.svtp.cz. Jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a akreditační komise se neuskutečnila z důvodu projednání aktualit ve výboru SVTP ČR. Obě plánovaná jednání se uskuteční 22. 9. 2009.

Od 10 hodin seznámili P. Porák a P. Kolář s aktuálním stavem financování projektů v rámci program Prosperita II (harmonogram programu – předregistrační a registrační žádosti, plné žádosti; financování de minimis; komunitární rámec; změny v uznatelných a neuznatelných nákladech; nutnost stavebního povolení; etapy projektů; poradenské služby; parametry programu, síť regionálních poradenských center, dočasný rámec – navýšení de minimis na 500 tis. EUR u projektu nad 100 mil. Kč, předávání dotace a odečet příjmů – nová metodika odpočtu příjmů od 02/2009, aj.). Oba odpověděli na četné dotazy účastníků porady. P. Porák informoval o „Studii Prosperita I“, kterou provádí Asociace výzkumných organizací (V. Neumajer, M. Janeček, T. Prnka, J. Kunčický, aj.) a požádal zástupce VTP o spolupráci při vyplňování studie. P. Švejda v závěru poděkoval oběma hostům za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v této oblasti.

V další části jednání informoval P. Švejda o:
– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (1. – 4. 12. 2009):
* sympozium (16. ročník) – v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 3. 12. 2009 prezentovat vybrané VTP
* veletrh invencí a inovací (16. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2009 (14. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)

– prezentovat VTP v rámci odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, zahrnout je do připravované regionální inovační infrastruktury; informoval o zástupcích AIP ČR v krajích ČR a uvedl, že J. Lakomý v Jihočeském kraji a D. Sobieská ve Zlínském kraji jsou zástupci AIP ČR v těchto krajích; M. Dittrich je místopředsedou Rady pro VaVaI Královéhradeckého kraje (členem této Rady je P. Švejda).

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2009;

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání v restauraci hotelu Vltava. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti a ocenili dlouholetou spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest.

P. Švejda poděkoval kolektivu J. Rouse za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskuteční mezinárodní porady.

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční ve VTP Agritec Šumperk ve dnech 10. – 11. června 2010.

V Praze dne 16. 6. 2009
Zpracovali: Pavel Švejda

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings