31. porada ředitelů VTP v ČR v Ostravě

Vážená paní, vážený pane,

letošní plánovaná porada ředitelů VTP v ČR v Ostravě  4.6.2020 se po dohodě s ředitelem Smart Innovation Center s.r.o. Ostrava (SIC) Michalem Burianem  vzhledem k situaci s COVID-19

neuskuteční.

Připravíme ale informaci s dohodnutými prezentacemi a umístíme ji 4.6.2020 na web www.svtp.cz v této struktuře:

  • Informace o SIC (M. Burian)
  • Kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Kralupech, 2019 (P. Švejda)
  • Národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
  • Předání akreditačních osvědčení v rámci 15. průběžné etapy akreditace (budou předána po vzájemné dohodě při jiných příležitostech)
  • INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2020; prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem umístěných ve VTP;

                  –   přihlášky do 25. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2020

  • Aktuální informace k programu OP PIK a OP TAK (P. Porák)
  • Výzvy programu Služby infrastruktury v číslech (P. Kolář)
  • Výzva Služby infrastruktury VII a praktické poznatky administrace (Z. Šťáva)

Tradiční součásti porady ředitelů VTP – k tomuto datu 121. jednání výboru, 67. jednání projektového týmu NS VTP a 66. jednání Akreditační komise – se uskuteční elektronicky. Zápisy z těchto jednání rovněž umístíme 4.6.2020 na web.

Věřím, že úspěšně zvládneme současné složité období a těším se na další spolupráci.

Přeji příjemné dny

Pavel Švejda

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

Prezident

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

————————————–

tel. +420 221 082 275, 723 633 070

e-mail: svejda@svtp.cz

www.svtp.cz

Mohlo by se vám líbit...