Pozvánka na jednání XXI. valné hromady SVTP ČR dne 9.2.2011

Vážená paní,

Vážený pane,

v souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zvu na jednání XXI. valné hromady. Uskuteční se ve středu 9. února 2011 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 319 (3. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání XXI. valné hromady:

9.30   – prezence účastníků

I. část – veřejná

moderuje Ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR

10.00 – Národní síť VTP v ČR; probíhající 10. etapa akreditace VTP v ČR; návrh kritérií pro 11. etapu akreditace od 1. 1. 2012

Pavel Švejda

– Poznatky a doporučení k programu PROSPERITA II, nové projekty

Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Petr Kolář, CzechInvest

12.00 – diskuse

12.30 – 13.00 přestávka (občerstvení)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR

moderuje Ing. Jaroslav Lakomý

13.00 –

1. Zahájení, volba návrhové komise

2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XX. valné hromady 10. 2. 2010

Pavel Švejda

3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2010

Pavel Švejda

4. Zpráva revizní komise SVTP ČR

doc. Ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR

5. Hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2011

Pavel Švejda

6. Diskuse

7. Návrh usnesení

8. Závěr

Předpokládaný závěr v 15.00 hodin.

Prosím o potvrzení účasti (e-mail: svejda@svtp.cz) do 7. 2. 2011.

Těším se na Vaši aktivní účast

doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. v. r.

prezident

Mohlo by se vám líbit...