Pozvánka na jednání XIV. valné hromady SVTP ČR

Pozvánka na jednání XIV. valné hromady SVTP ČR

V souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zveme na jednání XIV. valné hromady, která se uskuteční ve středu 21. ledna 2004 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 417 (4. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

V Praze dne 9. 1. 2004
čj.: 1/2004

Vážená paní,
Vážený pane,

v souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zveme na jednání XIV. valné hromady. Uskuteční se

ve středu 21. ledna 2004 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 417 (4. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání XIV. valné hromady:

9.30 – prezence účastníků

I. část – veřejná moderuje ing. Pavel Komárek, CSc., prezident SVTP ČR

10.00

– Vědeckotechnické parky v ČR, základní pojmy, Národní síť VTP v ČR
Ing. Pavel Švejda, CSc., tajemník SVTP ČR, vedoucí projektového týmu NS VTP v ČR a řešitel projektu INGO SVTP ČR
– Příprava Národní inovační strategie
Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR
– Strukturální fondy EU
Ing. Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

11.30 – diskuse

12.00 – 13.00 přestávka (oběd v Klubu techniků ČSVTS, 1. patro)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR moderuje ing. Jan Naxera, viceprezident SVTP ČR

13.00 –

1. Zahájení, volba návrhové a volební komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XIII. valné hromady 20.1.2003
Ing. Pavel Komárek, CSc.
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2003 Ing. Pavel Švejda, CSc., tajemník SVTP ČR
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR Doc. ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Volba členů výboru a prezidenta
6. Hlavní úkoly na období do roku 2008, hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2004
Ing. Pavel Švejda, CSc.
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr

Jednání VH SVTP ČR bude ukončeno v 15,00 hodin.

Prosíme o potvrzení účasti (e-mail: svejda@svtp.cz), příp. tel. 221082275, fax 221082276) do 16. 1. 2004.

Těšíme se na Vaši aktivní účast

Ing. Pavel Komárek, CSc., v. r. prezident

Ing. Pavel Švejda, CSc. tajemník

Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR a hostům XIV. valné hromady SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...