Projekt DETECT-it

Projekt DETECT-it, je zaměřen na podporu účasti firem v projektech 6. rámcového programu.

BIC Plzeň, BIC Ostrava a BIC Brno jsou od konce roku 2003 zapojeni do projektu DETECT-it. Jedná se o evropský projekt podporovaný Evropskou komisí v rámci akcí “Stepping up Economic and Technological Intelligence“ (ETI) v 6. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický vývoj (6.RP).

Cílem projektu je prostřednictvím sítě 30 BIC z 15 zemí identifikovat a povzbudit malé a střední podniky (MSP) k účasti ve výzkumných a vývojových aktivitách 6.RP s využitím spolupráce s tzv. národními kontaktními body pro tento program. Partnery projektu jsou také zástupci velkých podniků – British Telecom, Procter&Gamble a Gaz de France, koordinátorem je EBN (European Business and Innovation Centres Network).

V průběhu projektu se předpokládá zapojení více než 1000 MSP, které budou předběžně ohodnoceny a zařazeny do 3 cílových průmyslových sektorů: informační a komunikační technologie; kvalita potravin; bezpečnost, životní prostředí a energie. Dále se předpokládá vytvoření 10 klastrů, které budou v průběhu projektu nasměrovány do vhodných projektů 6.RP. Speciální důraz bude kladen na zapojení do integrovaných projektů (IP) a sítí excelence (NoE), budou identifikovány také další příležitosti pro MSP (STREP, CRAFT).

Z dlouhodobého pohledu jde tedy o vytvoření funkčního mechanismu zapojování MSP do 6.RP. Specifická pozornost je přitom věnována vytvoření sítě pro podporu výzkumu a vývoje v nových členských zemích EU.

Firmy, které mají zájem o zapojení do projektu DETECT-it, mohou kontaktovat:

BIC Plzeň
Riegrova 1
306 25 Plzeň
www.bic.cz
tel.: 377 235 523
Ing. Jana Klementová
Ing. Alena Vysoká

BIC Ostrava
Mostárenská 1
703 00 Ostrava
www.bicova.cz
tel.: 595 956 902
Ing. Marek Valdmann

BIC Brno
Příkop 4
602 00 Brno
www.bicbrno.cz
tel.: 545 176 130
Ing. Jaroslav Chaloupka

Mohlo by se vám líbit...