Vědeckotechnické parky v ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR uspořádala v pondělí 13.11.2006, společně se Senátem PČR v Rytířském sále Valdštejnského paláce, seminář Vědeckotechnické parky v ČR.
Seminář se konal v době, kdy SVTP ČR vstoupila do 16. roku své aktivní činnosti. To se, mimo jiné, projevilo i velkým zájmem o tento seminář a účastí 85 odborníků z VTP, pracovišť VaV a partnerských organizací.

V úvodu semináře vystoupil prezident SVTP ČR ing. Pavel Švejda, CSc.,FEng se zásadním příspěvkem mapujícím cestu SVTP ČR od jejího založení, přes současnost až k výhledům činnosti do dalších let. Protože tento příspěvek považujeme za zcela zásadní, přineseme jeho podrobné znění později. Seznámil též přítomné s publikací VTP v ČR, která vznikla přičiněním autorského kolektivu z řad SVTP ČR pro účely zmapování pojmů týkajících se této oblasti a ve své rozsáhlé příloze pak na statistických datech (jak za jednotlivé VTP tak v kumulacích) představuje činnost VTP.

V dalším příspěvku přítomná zástupkyně MPO Marcela Příhodová zhodnotila činnost SVTP ČR.jako velmi přínosnou pro oblast inovačního podnikání. Ocenila právě vydanou publikaci VTP v ČR a vyslovila názor, že takto zpracovaná publikace by měla vyjít i v anglickém jazyce. Z titulu své funkce na MPO s námi spolupracuje v OPPP Prosperita, což je program v němž se nacházejí finanční prostředky pro budování VTP, inkubátorů a center pro TT.

V prezentační části pak vystoupili zástupci:

BIC Plzeň – ředitelka ing. Jana Klementová, Senat_BIC_Plzen

BIC Brno – ředitel ing. Jaroslav Chaloupka, CSc. Senat_VTP_jihomoravskykraj

A za VI ČVUT –manažerka ing. Truncová.

Po formální diskusi v sále, následovala neformální diskuse v kuloárech při malém rautu a tisková konference. Seminář byl zdařilou akcí, nejen pozoruhodnou účastí z řad odborníků v dané oblasti, ale i velmi cennou diskusí s partnery ať již z MPO, CzechInvestu, zástupci jednotlivých VTP i AIP ČR.

Zaznamenal: Jaroslav Lakomý

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...