Nově otevřený Vědecký inkubátor ČVUT

Nově otevřený Vědecký inkubátor ČVUT jako součást Technologického a inovačního centra ČVUT – (VI TIC ČVUT).

Vědecký inkubátor ČVUT v Praze byl vybudován v roce 2005 za pomoci švédské firmy IKANO s.a. a byl otevřen v lednu 2006.

Inkubátor se rozkládá na ploše přes 300 m2 v blízkosti stanice metra Dejvická v přízemní budově na rohu ulic Jugoslávských partyzánů a Šolínova, jižně od Technické menzy. V polovině roku 2006 bude rozšířen na 600 m2.

Vědecký inkubátor ČVUT poskytuje komplexní služby pro vznik nových firem, především firem s inovačním a technologickým potenciálem. Pomáhá propojit užitečné poznatky mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou sférou.

Nabídka pro firmy umístěné v inkubátoru:

· Vybavený kancelářský prostor v prostředí ČVUT
· Výhodné nájemné
· Poradenství a podpora začínajícím firmám

Přehled dalších poskytovaných služeb:

· Hodnocení projektů, pomoc při vypracování podnikatelských plánů
· Vyhledávání a výběr inovačních projektů
· Pomoc při hledání vhodných finančních zdrojů a zpracování žádostí o úvěr
· Zapojení do národních a mezinárodních programů
· Transfer technologií a kontakty na odborná pracoviště ČVUT
· Odborná školení a semináře
· Komplexní patentové služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví
· Spolupráce s BIC ČVUT

Vědecký inkubátor ČVUT je součástí Technologického a inovačního centra ČVUT, které má statut BIC (Business Innovation Centre) a je součástí evropské sítě EBN se sídlem v Lucembursku.

Kontakt:
Vědecký inkubátor ČVUT
tř. Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

Tel.: +420 224 353 102
Fax: +420 224 353 103
e-mail:   inkubator@bic.cvut.cz
www.inkubator.cvut.cz

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...