Vědeckotechnický park se v Karlovarském kraji odkládá.

Záměr vybudovat moderní vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor pro rozvoj a růst nových firem byl zatím v Karlovarském kraji odložen. I přesto, že v roce 2008 krajští zastupitelé schválili tento projekt výstavby vědeckotechnického centra jako součást Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRK KK), nyní v září 2013 odhlasovali ukončení realizace projektu včetně ukončení všech smluvních vztahů s projektem souvisejících.


Přípravu projektu provázela časově náročná změna územního plánu, která byla podmínkou pro vydání územního rozhodnutí, a scelování a odkup pozemků. Spolupráce s vítězným dodavatelem projektové dokumentace byla bohužel velmi špatná a výsledkem bylo zdržení v přípravě projektu (cca 11 měsíců). S ohledem na předpokládanou dobu realizace stavby bylo zažádáno u řídícího orgánu o prodloužení realizace projektu (původní termín dokončení byl 30. 6. 2014). Ale ani do stanoveného náhradního termínu – 31. 5. 2015 – by nebylo možné stavbu dokončit.
V případě, že by se totiž nepodařilo projekt realizovat do termínu daného Rozhodnutím o poskytnutí dotace, hrozilo by Karlovarskému kraji neproplacení celé dotace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstoupení od projektu. Má nejmenší kraj České republiky šanci na vybudování vlastního vědeckotechnického centra?

Záměr realizace VTP zůstává i nadále jako součást krajské inovační strategie pro období 2014 – 2020 (RIS3) a dalších krajských strategických dokumentů na toto období na podporu konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. Je tedy naděje, že i s možnou finanční podporou některého z budoucích operačních programů se inovativní společnosti v Karlovarském kraji dočkají důstojné infrastruktury pro rozvoj svých výzkumných a vývojových aktivit.

Ing. Zdeněk Nádvorník
projektový manažer

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Závodní 379/84a
360 06 Karlovy Vary
mobil: (+420) 736 650 128
e-mail: zdenek.nadvornik@karp-kv.cz
www.karp-kv.cz

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...