XVI. kongres EBN- European Business and Innovation Centres Network

XVI. kongres EBN- European Business and Innovation Centres Network

Ve dnech 20.-22.června 2007 se v britském Cantenbury konal další z každoročních kongresů sítě evropských podnikatelských a inovačních center (EBN).

Moto letošního setkání „Global Innovation Bridges“ a řada přednášejících z celého světa zajistili velmi zajímavý program, který umožnil porovnání přístupu k inovacím, podnikání a transferu technologií v evropských zemích a např. v USA, Kanadě a dalších zemích mimo evropský kontinent. Velmi zajímavé přednášky se také týkaly strategií nadnárodních firem v oblasti inovací a spolupráce s externími subjekty, jejich přístupu ke spolupráci s malými a středními firmami. Součástí programu byly ale i interaktivní workshopy, na kterých byly prezentovány a diskutovány nové projekty inovačních center, nové nástroje a služby na podporu rozvoje inovačního podnikání.

Jednotlivé přednášky jsou vystaveny na webové stránce EBN týkající se kongresu, které naleznete www.ebn.be

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...