TIC Zlín rozšiřuje nabídku výhod pro klienty podnikatelského inkubátoru

TIC Zlín rozšiřuje nabídku výhod pro klienty podnikatelského inkubátoru o tzv. „mikroúvěrový program“

Od června 2007 mohou firmy zasídlené v podnikatelském inkubátoru Technologického inovačního centra využít tzv. „mikroúvěrový program“. Program vyhlašuje Regionální podpůrný zdroj, což je subjekt založený Zlínským krajem a jeho náplní je podpora malých a středních podniků, které z různých důvodů nenajdou na standardním bankovním trhu odpovídající produkty.

Cílem programu je řešit problém přístupu začínajících malých a středních podniků k malým úvěrům potřebným pro zahájení podnikatelské činnosti, resp. pro stabilizaci jejich podnikatelských aktivit a k překlenutí dočasných problémů při financování podnikatelské činnosti. Program je vytvořen ze zdrojů Regionálního podpůrného zdroje.

Klienti inkubátoru tak mohou získat úvěr ve výši 30 – 250 tis. Kč se splatností 3 roky a úročením 3 % p.a. z nesplacené částky.

Více informací www.rpz-zlin.cz a www.ticzlin.cz

Workshop – Nástroje na podporu začínajících MSP ve Zlínském kraji
Dne 27. června 2007 se uskutečnil v prostorách Podnikatelského inovační centra Zlín workshop na téma „Nástroje na podporu začínajících malých a středních podniků ve Zlínském kraji“, který pořádalo Technologické inovační centrum (TIC). Na workshopu byly prezentovány nástroje podpory, které pro své klienty nabízí podnikatelský inkubátor (PI), programy Regionálního podpůrného zdroje (RPZ) a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

– V úvodu přestavil Ing. Petr Konečný (TIC) podnikatelský inkubátor a možnosti, které svým klientům nabízí.

– Na jeho přednášku navázal jednatel RPZ Ing. Milan Škarka, MBA a představil nový finanční nástroj „Mikroúvěr RPZ“, určený výhradně klientům PI. Další možností, kterou nabídl RPZ je Zlínský regionální úvěr, což je zvýhodněný úvěr pro podnikatele do 50 zaměstnanců a místem realizace své podnikatelské činnosti na území Zlínského kraje. Více informací na www.rpz-zlin.cz

– Třetím prezentujícím byl ředitel brněnské pobočky ČMZRB Ing. Aleš Trnka, který informoval o programech podpory pro MSP formou zvýhodněných úvěrů pro rok 2007. Více informací o programech na www.cmzrb.cz

Založen třetí klastr ve Zlínském kraji
20.6.2007 se v budově Podnikatelského inovačního centra Zlín uskutečnil závěrečný seminář k projektu „MAPOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VZNIKU KLASTRU V OBORU DŘEVAŘSKÉ VÝROBY A VÝROBY NÁBYTKU VE ZLÍNSKÉM KRAJI“. Technologické inovační centrum bylo realizátorem projektu, který trval deset měsíců a skončil úsp쬚ně: celkem 19 firem projevilo zájem vytvořit klastr.

Po skončení semináře se konalo uzavřené jednání členských firem, které schválilo stanovy sdružení, pravidla financovaní a zvolilo pří¬pravný výbor, který požádá o registraci sdružení. V regionu tedy po plastikářích a obuvnících vzniká už třetí klastr.

Více informací www.abcwood.cz

Mohlo by se vám líbit...