87. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Z á p i s z 87. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 13. 12. 2011 v zasedací místnosti 213, Novotného lávka 5, Praha 1
Přítomni: P. Švejda, J. Burčík, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák,
J. Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, D. Matznerová, H. Nováková
Omluveni: R. Michalec
Přizvána: I. Němečková
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 86. výboru 20. 9. 2011
2. Projekt SPINNET – informace o průběhu
3.   Informace z regionů
4.   Přijetí nových členů
5.   Příprava VH SVTP ČR 15. 2. 2012
6.   Jedenáctá etapa akreditace VTP dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2013
7.   Závěry INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2011
8.   Různé
Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.
Zápis si přečtete zde  SVTP 131211

Mohlo by se vám líbit...