15. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v Č R

Zápis z 15. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v Č R, konaného dne 23.9.2008 v kanceláři č . 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P.Švejda, J. Lakomý
Omluveni: V. Hřiba, P. Janák
Přizvána : I. Němečková

Program jednání :
1. Kontrola plnění závěrů 14. jednání komise 9.1.2008
2. Elektronický katalog VTP SVTP Č R ( stav k 23.9.2008; podklad k akreditaci )
3. Projednání akreditace VTP
4. Různé
Jednání řídil předseda komise P. Švejda
Dohodnuté závěry
k bodu 1
– závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k 23.9.2008 jsou v katalogu umístěny informace o 19 akreditovaných, 13 dalších provozovaných a 8 připravovaných VTP

k bodu 3
– akreditační komise schvaluje akreditaci VTP p ř i UTB ve Zlíně
– ostatní VTP, které požádali o akreditaci, musí nejpozději do 31.10.2008 doplnit informace v elektronickém katalogu VTP SVTP Č R a sou časně zajistit plnění minimálních akreditačních podmínek:
• 3 inovační firmy v inkubátoru
• Užitná plocha 100 m2
• Na webu bude uvedena informace o tomto VTP s uvedením členství ve SVTP ČR

K bodu 4
Další, 16. jednání komise, se uskuteční 31.10.2008
V Praze dne 26.9.2008
Zapsal : P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...