15. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 15. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 17. 6. 2003 v salonku hotelu Hesperia, Olomouc

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 14. jednání projektového týmu 19. 3. 2003
2. Vyhodnocení anket a návrh nových anket
3. Příprava CD ROM TP ČR, verze 05
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda

Dohodnuté závěry:
k bodu 1
– přetrvávají nedostatky při zabezpečování aktualizace údajů v el. katalogu VTP v ČR; doplnit chybějící údaje
T: ihned
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 2
– ankety SVTP ČR (význam mezinárodní spolupráce, účast na poradě ředitelů VTP v ČR) vyhodnotit a uzavřít do 20. 6. 2003
Z: J. Lakomý

– připravit ankety „akreditace VTP v ČR“ a „kontrola údajů o VTP v elektronickém katalogu“
T: 1. 7. 2003
Z: redakční rada webu SVTP ČR

k bodu 3
– připravit informaci o Národní síti VTP v ČR dle stavu k 31. 8. 2003 a zajistit aktualizaci údajů o inovačních firmách umístěných ve VTP v ČR a informace o dalších inovačních firmách umístěných ve VTP
T: dle harmonogramu projekt. týmu TP ČR
Z: J. Lakomý, člen projekt. týmu TP ČR

k bodu 4
– další, 16. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 1. 10. 2003
Z: P. Švejda

V Praze dne 18. 6. 2003

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...