21. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Zápis z 21. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 16. 3. 2010 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý
Omluven: P. Janák
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 20. jednání komise 26. 1. 2010
2. Akreditace VTP v ČR dle žádostí o provedení akreditace v rámci 10. etapy
3. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k datu 16. 3. 2010 požádaly o akreditaci 2 VTP v ČR; žádosti byly projednány s těmito závěry:
* VTP UTB Zlín – schválena akreditace
* VTP Ostrava – schválena akreditace

– příprava a tisk osvědčení o akreditaci
T: 30. 5. 2010
Z: I. Němečková

– osvědčení o akreditaci předat na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR (včetně dosud nepředaného BIC Ostrava; akreditační osvědčení Jihočeskému VTP České Budějovice předat na mezinárodní konferenci „Udržitelný rozvoj v evropských regionech“ dne 8. 4. 2010)
T: 10. 6. 2010
Z: P. Švejda, J. Lakomý

k bodu 3
– v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, část Akreditované VTP, budou umisťovány pouze VTP se schváleným akreditačním rozhodnutím v rámci 10. etapy akreditace (k dneąnímu dni je akreditováno 12 VTP); další budou projednávány v souladu s kritérii a podmínkami 10. etapy

– další jednání komise se uskuteční 11. 6. 2010 v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR v Šumperku (pozvánku rozeslat do 31. 5. 2010)

V Praze dne 19. 3. 2010
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...