55. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z 55. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 17. 3. 2004 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Barabáš , R. Fedorek, J. Chaloupka, P. Janák, J. Klementová, P. Komárek, J. Lakomý, H. Štoselová

Omluveni: K. Bořecký

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 54. výboru SVTP ČR 7. 1. 2004
2. Kontrola plnění závěrů XIV. VH SVTP ČR 21. 1. 2004, odpovědnost členů výboru SVTP ČR
3. Informace z regionů
4. Akreditace VTP v ČR (dle doporučení výboru SVTP ČR 7. 1. 2004)
5. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2004
6. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o plnění usnesení VH SVTP ČR

– P. Švejda zaslal členům výboru 6. 2. 2004 návrh struktury úkolů SVTP ČR zajišťovaných jednotlivými členy výboru ve struktuře – funkce; region; mezinárodní spolupráce; „věcné úkoly“

– výbor SVTP ČR schválil odpovědnost členů výboru na období od XIV. VH SVTP ČR:

Pavel Švejda, prezident
* Středočeský; SPICE, Francie, Slovensko, Ruská federace; Národní síť VTP v ČR, akreditace VTP v ČR, strukturální fondy

Hana Štoselová, viceprezident
* Olomoucký, Zlínský; Itálie; program KONTAKT

Jaroslav Lakomý, tajemník plnící úkoly viceprezidenta
* Jihočeský; Rakousko; web, el. katalog, Národní síť VTP v ČR, akreditace VTP v ČR

Josef Barabáš, člen výboru
* Moravskoslezský; Polsko

Karel Bořecký, člen výboru
* Karlovarský, Ústecký; SRN

Radoslav Fedorek, člen výboru
* hl. m. Praha; IRC

Jaroslav Chaloupka, člen výboru
* Jihomoravský, Vysočina; ČLR, Rakousko

Petr Janák, člen výboru
* Liberecký, Královéhradecký, Pardubický; Národní síť VTP v ČR, program EUREKA

Jana Klementová, člen výboru
* Plzeňský; V. Británie

Pavel Komárek, člen výboru
* EBN, IASP; monitorovací výbor OPPP, akreditace VTP v ČR

k bodu 3
– členové výboru budou zasílat informace z regionů J. Lakomému (e-mail: agrien@agrien.cz) k umisťování na www.svtp.cz
T: průběžně

– na dalších jednáních výboru budou předkládány informace o plnění tohoto úkolu
Z: J. Lakomý

k bodu 4
– výbor SVTP ČR schválil akreditaci dvou VTP:
* AUC Nové Hrady
* OLLI Elektro Brno

– ověřit plnění podmínek akreditace a předložit návrh na její schválení (e-mail: svejda@svtp.cz) u těchto VTP (6):
* VZLÚ Praha – R. Fedorek
* TP Chomutov – K. Bořecký
* PIP Havlíčkův Brod – J. Lakomý
* TP Karlovy Vary – K. Bořecký
* TI VUT v Brně – J. Chaloupka
* VTP DAKOL Petrovice u Karviné – J. Barabáš
T: 31. 3. 2004
Z: uvedení členové výboru

– k tomu:
* informovat ředitele 6 VTP o této etapě akreditace
T: 22. 3. 2004
Z: P. Švejda, I. Němečková

– v případě plnění podmínek akreditace předat osvědčení na konferenci Inovace a technologie v rozvoji krajů v Brně
T: 21. 4. 2004
Z: P. Švejda, H. Štoselová, J. Lakomý

k bodu 5
– zaslat členům výboru SVTP ČR informaci o úkolech při zabezpečování úkolů projektu INGO SVTP ČR v roce 2004 a o struktuře tohoto projektu
T: 26. 3. 2004
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 6
– připravit navštívenky členů výboru SVTP ČR (200 ks) dle předaných podkladů
T: 26. 3. 2004
Z: I. Němečková

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o placení členských příspěvků v roce 2004:
* do 29. 2. 2004 uhradily příspěvky tyto právnické osoby: VTP Žilina, VZLÚ Praha, EXBIO Znojmo, BC Litvínov, TIC ČUT Praha, PIP Havlíčkův Brod, INOTEX Dvůr Králové n.L., BIC Ostrava, BIC Brno, BIC Plzeň, TC AV ČR, ENVI Třeboň, INCEL Praha, UJV Řež, PIC Most, Agritec Šumperk a TP Chomutov

* a tyto fyzické osoby:
V. Exner, I. Němečková, P. Švejda, V. Dlouhý, J. Vaner, V. Skala, K. Müller, K. Kocevová, F. Čermák, M. Raba, A. Kratochvíl, V. Jerman, V. Šafář, J. A. Tichý

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace o přípravě pracovních týmů k inovačnímu podnikání v krajích a úloze zástupců SVTP ČR v těchto připravovaných pracovních týmech (na konferenci 21. 4. 2004 v Brně budou podány další informace)

– celostátní porada ředitelů VTP v ČR se uskuteční ve dnech 10. – 11. 6. 2004 v Třeboni

* potvrdit řediteli TIC Třeboň předpokládaný počet účastníků (30), doporučenou cenu za ubytování (cca 1.000 Kč) a časový harmonogram (10. 6. – zahájení prohlídkou TIC ve 14 hodin, porada od 16 – 19 hodin, společenské setkání v Třeboni od 20 hodin; 11. 6. – závěry porady od 9 – 11 hodin, ukončení ve 13 hodin)

* způsob financování: SVTP ČR hradí náklady na přípravu porady, jednací místnosti, občerstvení; účastníci porady si hradí dopravu a náklady na ubytování

* rozeslat pozvánky ředitelům VTP v ČR
T: 30. 4. 2004
Z: P. Švejda, I. Němečková

– výbor SVTP ČR schválil delegované zástupce do orgánů AIP ČR: P. Švejda (vedení AIP ČR), H. Štoselová, J. Lakomý (zasedání AIP ČR)

– prezentovat SVTP ČR, VTP v ČR a inovační firmy v nich umístěné na INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2004 (nebyla doporučena sekce „VTP v ČR a ve světě“); upřesnit rozsah prezentace na celostátní poradě ředitelů VTP v ČR v Třeboni a potvrdit na dalším jednání výboru SVTP ČR

– kalendář SVTP ČR na rok 2004 je uveřejněn v ip&tt 1/2004, str. 15

* výbor SVTP ČR schválil změnu termínu 57. jednání výboru z 29. 9. 2004 s tím, že se toto jednání uskuteční v průběhu MSV v Brně (20. – 24. 9. 2004)

– další, 56. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 21. 6. 2004 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 14. 6. 2004)
Z: P. Švejda, I. Němečková

V Praze dne 19. 3. 2004
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...