53. jednání výboru SVTP ČR

Zápis z jednání 53. výboru SVTP ČR konaného dne 10. 12. 2003 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Barabáš (za J. Kunčického), R. Fedorek, J. Chaloupka, J. Lakomý

Omluveni: P. Komárek, J. Naxera, K. Bořecký, P. Janák

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 52. výboru SVTP ČR 1. 10. 2003
2. Informace z regionů
3. Průběžná informace o 7. etapě akreditace VTP v ČR
4. Informace o projektu INGO SVTP ČR
5. Účast SVTP ČR na INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2. – 5. 12. 2003)
6. Příprava XIV. VH SVTP ČR 21. 1. 2004
* podíl členů SVTP ČR, členů orgánů a komisí na plnění úkolů SVTP ČR za období od roku 2000 a do roku 2008
7. Různé

Jednání řídil tajemník SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– informace z regionů postupně předložili J. Chaloupka, J. Barabáš, R. Fedorek, J. Lakomý a P. Švejda s těmito nejdůležitějšími závěry:
* činnost Jihomoravského inovačního centra, Technologický inkubátor VUT v Brně
* příhraniční spolupráce (INNA, BIT, TU Vídeň, VUT v Brně; pilotní česko-rakouský projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energií; spolupráce SVTP ČR a INNA)
* projekt transferu technologií se SRN (Sasko)
* potřeba upřesnit podmínky pro fungování Národní sítě VTP v ČR po vstupu ČR do EU
* otevření multifunkční budovy VTP v Ostravě (VŠB-TU)
* redukce služeb BIC Ostrava (aktuální počet umístěných firem – 22; aktualizace provedena v el.katalogu)
* příprava projektů v rámci strukturálních fondů
* nutnost spolupráce s partnery v rámci vytvářené regionální inovační infrastruktury (AIP ČR ustavila na jednání svých orgánů 5. 12. 2003 pracovní tým k inovačnímu podnikání v regionech; základ pracovního týmu tvoří zástupci RRA, ve kterých má AIP ČR krajské zastoupení; připravované cca 5 členné týmy v krajích budou mít zastoupení SVTP ČR – VTP v ČR jsou základní částí inovační infrastruktury)
* jednání s lotyšskou delegací na TC AV ČR 13. 11. 2003 (spolupráce VTP obou zemí, příprava národních programů výzkumu)
* závěrečná etapa projektu BRIS Praha a Plzeň (ukončení projektu v 08/2004, projekt prezentován na INOVACE 2003)
* spolupráce VTP v Jihočeském kraji (AGRIEN Č.B., ENVI Třeboň a AUC Nové Hrady) – již dnes splňují podmínky akreditace
* Technologický profil Jihočeského kraje (viz www.techprofi-jk.cz)
* příprava konference v 02/2004 v Nových Hradech
* spolupráce s CzechInvestem
* spolupráce ITC-VÚK Panenské Břežany a RRA Střední Čechy
* možnosti prezentace SVTP ČR v rámci účastí AIP ČR na veletrzích, výstavách a konferencích (část J. Kalendáře AIP ČR na rok 2004 – viz www.aipcr.cz)
* v rámci SOP MPO Průmysl v Ústeckém kraji podpořeno za tři roky 19 inovačních projektů
* dokončena Strategie rozvoje průmyslu a MSP Ústeckého kraje (autorem je RRA Ústeckého kraje)
* zastoupení SVTP ČR v odborné sekci pro poradenství a podnikání Krajské hospodářské komory Ústí n.L. (K. Bořecký zvolen jednatelem této sekce)
* VTP Most se aktivně zapojil do diskuze k přípravě OPPP
* celorepublikový seminář dne 18. 11. 2003 v Mostě „Příjem pomoci ze Strukturálních fondů“
* závěrečná konference projektu YoungPool v Business centru Litvínov (rozvoj lidských zdrojů)
* spolupráce se Sekretariátem Regionální rady soudržnosti regionu NUTS II „Severozápad“
* účast K. Bořeckého na konferenci ADT ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2003; informaci uveřejnit v ip tt 1/2004

– výbor SVTP ČR schválil nového člena SVTP ČR:
* Technologický inkubátor VUT v Brně, zástupce v SVTP ČR ing. Jiří Hudeček

k bodu 3
– výbor SVTP ČR potvrdil postup 7. etapy akreditace VTP v ČR k 31. 12. 2003 s těmito závěry:
* podmínky akreditace jsou umístěny na www.svtp.cz a uveřejněny v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií č. 3/2003, str. 11
* umístit aktualizované informace o provozovaných VTP v ČR a informace o nových VTP v ČR na www.svtp.cz (informace jsou průběžně vyhodnocovány, rozhodnutí o akreditaci budou připravena do 6. 1. 2004 dle aktuálního stavu k 31. 12. 2003)

– jednání akreditační komise
T: 7. 1. 2004 od 13 hodin
Z: P. Švejda

k bodu 4
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o postupu hodnocení a plnění úkolů v rámci projektu INGO SVTP ČR za období 10/2003 – 12/2003 a uložil níže uvedeným odpovědným členům výboru za plnění jednotlivých částí projektu zaslat řešiteli projektu P. Švejdovi informaci o splněných úkolech v rámci multilaterální a bilaterální spolupráce a v rámci elektronického propojení SVTP ČR se zahraničními partnery:

A/ multilaterální spolupráce
* IASP – P. Komárek
* SPICE – J. Naxera
* EBN – P. Komárek

B/ elektronické propojení SVTP ČR se zahraničními partnery – J. Lakomý

C/ bilaterální spolupráce – součinnost s asociacemi VTP v těchto zemích:

* V. Británie – J. Naxera
* SRN – K. Bořecký
* Francie – P. Švejda
* ČLR – J. Chaloupka
* Rakousko – J. Chaloupka, J. Lakomý
* Slovensko – P. Švejda
* Ruská federace – P. Švejda
* Polsko – P. Švejda
* Itálie – J. Chaloupka

T: 15. 12. 2003
Z: výše uvedení členové výboru

– zaslat pokyny k fakturaci
T: 16. 12. 2003
Z: P. Švejda

– připravit dokumentaci pro průběžnou oponenturu projektu INGO SVTP ČR
T: dle pokynů MŠMT
Z: P. Švejda

k bodu 5
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR na INOVACE 2003:
* v rámci sympoziální části v průběhu sekci „Národní inovační strategie“ dne 4. 12. 2003 pozváni účastníci sekce na veřejnou část XIV. VH SVTP ČR dne 21. 1. 2004
* ve výstavní části prezentována SVTP ČR, Národní síť VTP v ČR a ITC-VÚK Panenské Břežany, domovská stránka SVTP ČR
* do 8. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2003 nebyl přihlášen žádný inovační produkt v působnosti SVTP ČR (VTP, inovační firma umístěná ve VTP)

k bodu 6
– výbor SVTP ČR schválil postup přípravy XIV. VH SVTP ČR:
* jednání se uskuteční v zasedací místnosti č. 319 (3. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
* 1. část jednání – veřejná: doporučení pro program této části:
— vědeckotechnické parky v ČR (definice základních pojmů)
— Národní síť VTP v ČR
— mezinárodní spolupráce SVTP ČR
— strukturální fondy EU
— příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (Národní ústav odborného vzdělávání)
* 2. část jednání – volební VH SVTP ČR
— přípravu projednat na 54. výboru SVTP ČR 7. 1. 2004

k bodu 7
– upřesnit spolupráci SVTP ČR a Národního ústavu odborného vzdělávání při přípravě šetření k ověření potřeb oborové struktury středního technického vzdělávání a návazností na celoživotní vzdělávání v této oblasti
T: 10. 12. 2003 ve 13 hodin
Z: P. Švejda, J. Lakomý

– zasílat J. Lakomému aktuální informace „Z regionu“
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– další, 54. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 7. 1. 2004 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 30. 12. 2003)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 11. 12. 2003

Zapsal: P. Švejda

Související články:
Zápis z 54.výboru SVTP ČR (12.01.2004)
Zápis z 52. výboru SVTP ČR (15.10.2003)

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings