13. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Zápis ze 13. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 11. ledna 2006 v místnosti č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý
Přizvána: I. Němečková
Program jednání:
1. Informace o Národní síti VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2005
2. Doporučení k akreditaci VTP v ČR – 8. etapa (1. část)
3. Postup dokončení akreditace (2. část)
4. Různé

Jednání komise řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– Národní síť VTP v ČR tvořilo k 31. 12. 2005 dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR 22 akreditovaných parků, 4 další provozované parky a 4 připravované parky; kromě těchto VTP (údaje byly umístěny na www.svtp.cz) jsou připravovány projekty dalších VTP v ČR, zejména v rámci programu PROSPERITA OPPP

– komise posuzovala informace o 26 provozovaných a 4 připravovaných VTP;

k bodu 2
V rámci kritérií pro 8. etapu akreditace VTP (vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel; inkubátor malých a středních inovačních firem; transfer technologií; výchova k inovačnímu podnikání; kvalitní technické a poradenské služby; aktivní součást inovační infrastruktury) byla stanovena tato minima pro plnění základních kritérií:
+ v inkubátoru jsou umístěny 3 inovační firmy
+ užitná plocha inkubátoru 100 m2
+ na webu VTP bude uvedena informace o tomto VTP s uvedením členství ve SVTP ČR;
při posuzování plnění kritérií pro akreditaci VTP budou využity zkušenosti a poznatky z mezinárodní spolupráce SVTP ČR při plnění projektu LA 200 v rámci programu INGO MŠMT.

Komise pro akreditaci zhodnotila výše uvedený počet VTP s těmito závěry:
– schválila akreditaci těchto VTP, u kterých provedou uvedení členové komise ověření všech údajů na webu SVTP ČR a webů VTP:
* AUC Nové Hrady – J. Lakomý
* BIC Brno – J. Chaloupka
* BIC Ostrava – J. Chaloupka
* BIC Plzeň – P. Švejda (stanovit podmínky pro případnou akreditaci 2 VTP – VTP Plzeň; BIC Plzeň)
* CTTV – INOTEX Dvůr Králové nad Labem – P.Janák
* PIC Most – P. Švejda
* Agritec Šumperk – J. Chaloupka
* RIC Frýdek – Místek – J. Chaloupka
* Technologický inkubátor VUT v Brně – J. Chaloupka
* TP Řež – P. Švejda
* Třeboňské inovační centrum – J. Lakomý
* VTP Ostrava – P. Švejda
* VTP UP Olomouc – J. Lakomý
* Vedecko-technologický park Žilina – P. Švejda
(14, příp. 15 VTP)

– VTP s odstranitelnými nedostatky do 31. 1. 2006, ředitele VTP osloví a dále prověří P. Švejda:
* PIP Havlíčkův Brod
* TIC ČVUT Praha
* Vědeckotechnický park VZLÚ Praha
* VTP Agrien České Budějovice
* VTP ITC-VÚK Panenské Břežany
(5 VTP)

– VTP, ve kterých uskuteční kontrolu níže uvedení členové komise (v součinnosti se členy výboru SVTP ČR):
* Středisko rozvoje IT OLLI Brno – J. Chaloupka, P. Švejda (24. 1. 2006 ve 14 hodin)
* Technologický park Chomutov – J. Lakomý
* VTP Dakol Petrovice u Karviné – J. Chaloupka
* Technologické centrum AV ČR – P. Švejda
(4 VTP)

– provést uvedené ověření a kontroly, vzájemně informovat všechny členy komise a I. Němečkovou o výsledcích a návrzích závěrů do 31. 1. 2006 (e-mailem)

– vyhodnotit zaslané informace a rozeslat zápis ze 2. elektronického jednání komise k akreditaci VTP (zadat podklady pro výrobu osvědčení o akreditaci; osvědčení předat na XVI. valné hromadě SVTP ČR)
T: 1. 2. 2006
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 3
– v průběhu 2. etapy dořešit zbývající VTP; osvědčení o akreditaci předat na konferenci „Inovace a technologie v rozvoji regionů“ v rámci Stavebních veletrhů 2006 v Brně
T: 27. 4. 2006
Z: P. Švejda

k bodu 4

– komise pro akreditaci VTP v ČR doporučila provedení těchto úprav v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR:
* Ekotechnologické centrum ČKD Praha 9 – vyřadit z VTP
* Podnikatelský inkubátor Kroměříž – zařadit mezi další provozované VTP
* Přerovský podnikatelský inkubátor – zařadit mezi připravované VTP

– členové komise vzali na vědomí informaci P. Švejdy o 2 přihláškách do SVTP ČR:
Středočeské inovační centrum Zlatníky-Hodkovice
Ústav experimentální medicíny AV ČR; obě přihlášky budou projednány na XVI. VH SVTP ČR dne 22. 2. 2006 (oba budoucí členové SVTP ČR připravují projekty VTP v rámci programu PROSPERITA OPPP)

– členové komise vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě vydání newsletteru CzechInvestu s těmito závěry:
* SVTP ČR vydá do 31. 3. 2006 publikaci „VTP v ČR“ k 15 letům SVTP ČR, ve které budou zhodnoceny zkušenosti z přípravy, provozování a dalším rozvoji VTP v ČR
– doporučit CzechInvestu, aby v připravovaném newsletteru uvedl tuto skutečnost
Z: J. Lakomý, P. Švejda

– členové komise vzali na vědomí dotaz B. Štogla, ředitele ČSOB EU Centrum, o poskytování informací o připravovaných projektech VTP v ČR s tím, že SVTP ČR doporučí subjektům, které budou připravovat další projekty VTP v ČR využít spolupráci s ČSOB k přípravě financování svých projektů

– další, 14. jednání komise pro akreditaci se uskuteční dle výše uvedeného postupu elektronicky, zápis bude rozeslán 1. 2. 2006
Z: P. Švejda, I. Němečková

V Praze dne 10. 1. 2006

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...